Få sms vid driftstörningar inom kommunalt vatten och avlopp

Vid driftstörningar i Tanums kommuns vatten- och avloppsnät är det viktigt att du som fastighetsägare så snabbt som möjligt får information om detta. Du kan anmäla dig till vår sms-tjänst för att få meddelande vid sådana tillfällen.

Du kan själv bestämma vilket mobilnummer sms:et ska skickas till och/eller lägga till fler fastig­heter i din profil.

Här kan du registrera dig och få mer information om sms-tjänsten.