Karin Martinsson sägs upp från tjänsten som kommundirektör

Kommunstyrelsen har idag, 2 april 2024, beslutat att säga upp Karin Martinsson från tjänsten som kommundirektör, beslutet gäller från och med idag.

Anledningen till beslutet är olika syn på ledarskap.

- Tanums kommun behöver en annan typ av ledarskap för att möta de utmaningar kommunen står inför och vi önskar Karin lycka till med det hon tar sig an framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Karin Martinsson har arbetat som kommundirektör sen mars 2022. Enligt avtal har Karin Martinsson vid entledigande rätt till ersättning motsvarande 15 månadslöner.

Processen att rekrytera en ny kommundirektör kommer att inledas inom den närmsta framtiden.

Tillförordnad kommundirektör blir Ida Aronsson Hammar i avvaktan på rekrytering av ny kommundirektör.