Tanums kommun deltar i Socialstyrelsens undersökning av äldreomsorgen

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. I slutet av vecka 2 börjar enkäterna skickas ut från Socialstyrelsen.

Enkäterna går till de i Tanums kommun som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Enkäten innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

  • Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats, preliminärt i slutet av juni 2022.

Mer information om enkäten finns att få på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det går också bra att kontakta enhetschef i respektive verksamhet eller omsorgsförvaltningens utredare Sara Weststrand, telefon 0525-182 79, för den som har frågor om enkäten.