Tanums kommun deltar i Socialstyrelsens undersökning av äldreomsorgen

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. I slutet av vecka 11 börjar enkäterna skickas ut från Socialstyrelsen.

Enkäterna går till de i Tanums kommun som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor på äldreboende. Då enkäterna skickas till många personer kan det ta upp till två veckor innan alla fått den.

Enkäten innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats, preliminärt i slutet på september/början av oktober 2024.

Mer information om enkäten finns att få på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det går också bra att kontakta enhetschef i respektive verksamhet eller omsorgsförvaltningens utredare Sara Weststrand, telefon 0525-182 79, för den som har frågor om enkäten.