Björkvägen och del av Gisslerödsvägen i Grebbestad enkelriktas på prov

Kartbild med markering av gator som får enkelriktning på prov i tre månader.

Runt Grebbestadskolan har trafikmiljön varit otrygg och stressig. För att åtgärda detta enkelriktas nu Björkvägen och del av Gisslerödsvägen, med undantag för cykel, på prov från den 18 mars till och med den 18 juni.

Enkelriktningarna gäller på Björkvägen, mellan Gisslerödsvägen och Grönemadsvägen, samt del av Gisslerödsvägen, mellan korsningarna med Björkvägen och Hagavägen, se kartbild.

Syftet med enkelriktningarna är att styra trafiken åt samma håll och på så sätt öka trafiksäkerheten för de barn som går och cyklar till skolan samt underlätta för boende att komma åt sina in- och utfarter. Hagavägen och Lundenvägen kommer fortsatt att vara dubbelriktade. Efter prövotiden kommer åtgärden att utvärderas.

Åtgärden är framtagen av en arbetsgrupp bestående av boende i området, personal på skolan, rektor, föräldrar och personal från kommunens gatu- och projektavdelningen.

Grebbestadskolan och berörda föräldrar är informerade.