Tanums kommun tar över fakturering av vatten- och avloppsavgifter (VA-avgifter)

Från och med april 2024 tar Tanums kommun över fakturering och hantering av avgifter för kommunalt vatten och avlopp från Rambo AB.

Rambo kommer fortsatt ha hand om renhållningen och dess kundtjänst och fakturering.

Fakturaperioder och förfallodagar

Efter övertagandet så behåller du det fakturaintervall som du hittills haft hos Rambo.

  • Du som har kvartalsfaktura kommer att få din faktura från Tanums kommun för perioden april-juni i månadsskiftet maj/juni, med förfallodag 30 juni.
  • Du som har månadsfaktura kommer att få din faktura från Tanums kommun för maj månad i månadsskiftet april/maj, med förfallodag 31 maj.

De fakturor som redan har skickats ut från Rambo gällande VA-avgifter ska betalas till Rambo.

Betalning av kommande fakturor

Har du autogiro, e-faktura eller e-postfaktura hos Rambo idag behöver du anmäla detta till Tanums kommun.

Görs ingen anmälan till kommunen kommer fakturan för vatten- och avloppstjänster att sändas ut per post, alternativt till din digitala brevlåda om du är ansluten till en sådan.

Autogiro

Om du sedan tidigare har autogiro till Tanums kommun för andra tjänster så kommer även fakturor för VA att betalas via autogiro.

Om du önskar betala din faktura via autogiro, så krävs det att ett nytt autogiromedgivande signeras och skickas in med Tanums kommun som betalningsmottagare. Ditt tidigare medgivande från Rambo räcker inte.

Ansökan om autogiro gör du i din internetbank där du söker upp Tanums kommun som betalningsmottagare. Alternativt kan du göra din anmälan med BankID via e-tjänst till Tanums kommun här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det betalarnummer som efterfrågas när du ansöker om autogiro är ditt personnummer.

En anmälan om autogiro för VA innebär också att dina eventuella fakturor för till exempel barnomsorg och äldreomsorg kommer betalas via autogiro.

Autogiro kan endast dras från en svensk bank. Anmäler du dig till autogiro innebär det att fakturabeloppet dras automatiskt från ditt konto vid förfallodagen.

E-faktura

E-faktura anmäler du i din internetbank. Sök upp Tanums kommun som betalningsmottagare eller kontakta din bank för vidare information. Det krävs svenskt bankkonto och svenskt personnummer för e-faktura.

E-postfaktura

Mejla ditt namn, personnummer och den e-postadress du vill ha fakturan till, till kommun@tanum.se så hjälper vi dig.

Brevfaktura eller digital brevlåda

Är du inte ansluten till digital brevlåda och inte har valt att få dina fakturor levererade till internetbanken eller via e-post så kommer fakturan/autogiroaviseringen att skickas till din fysiska brevlåda.

Är du ansluten till en digital brevlåda, till exempel Kivra eller Min myndighetspost, kommer fakturan/autogiroaviseringen att hamna i din digitala brevlåda. Du måste själv aktivt bocka ur hos till exempel Kivra att du inte önskar få digital post från Tanums kommun.

Vattenmätare

Det är enbart du som fått ett avläsningskort som ska läsa av din vattenmätare.

Om du inte läst av din mätare under 2023 fram till nu ber vi dig göra det omgående. Skicka in det avläsningskort som du i februari månad fick i din brevlåda. Det går även bra att ringa och mejla in uppgifterna till Tanums kommun.

Observera att du kan ha en mätare i din fastighet men det är alltså bara du som fått avläsningskort som ska läsa av mätaren och skicka in uppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som rör din VA-faktura, abonnemang, ägarbyten etcetera är du välkommen att höra av dig till vårt kundcenter 0525-180 00 eller skicka dina frågor till kommun@tanum.se