Lathund ytrengöring - punktdesinfektion

När du arbetar med vård och omsorg är det viktigt att du vid behov punktdesinfekterar ytor. Här finns en lathund som kortfattat beskriver hur du vid behov rengör ytor.

Lathund ytrengöring i pdf för utskrift, daterad 2020-04-07PDF (pdf, 103.8 kB)