Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen

Här hittar du uppgifter om lokaler i både Tanums kommun och andra kommuner i landet. Uppgifter som kan vara viktiga för dig som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information. Informationen finns samlade i en tillgänglighetsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att inte alla lokaler finns registrerade i databasen.

Tillgänglighetspolicy

En tillgänglighetspolicy är framtagen och gäller från 2019 (ersätter tidigare handikapplanen). Till policyn hör en tillgänglighetsplan, se nedan.

Tillgänglighetspolicy Pdf, 137.7 kB.

Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanen har en giltighet på fyra år och revideras därefter. Under giltighetstiden följs planen upp årligen i nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsberättelser.

Tillgänglighetsplan för 2023-2026 Pdf, 607.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede