Boende

Serviceboende

I ett serviceboende får du stöd av personal dygnet runt, utifrån dina behov och intressen. I närheten av ditt serviceboende finns det gemensamma utrymmen för service och samvaro.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Ett boende som kan erbjudas barn eller unga med funktionsnedsättning som inte kan bo hos föräldrarna. Det kan ske i ett familjehem eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov.

Gruppbostad

En gruppbostad består av lägenheter och gemensamma utrymmen. Här finns personal dygnet runt. Gruppbostad är ett alternativ för dig som behöver så mycket tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt med  kontinuerlig närvaro av personal.

Vill du ha mer information om de olika formerna av boende kontakta kundcenter telefon 0525-180 00.

Telefonnummer LSS Bostad

Berget 0525-180 66, 0525-183 22

Klippan 0525-183 24

Hedeskogen 0525-183 86

Höjden 0525-183 35

Korttiden Funktionshinder 0525-183 87

Telefonnummer Daglig verksamhet

Solgården 0525-183 13, 0525-180 57

DC2:an 0525-183 26

Telefonnummer Boendestöd

0525-183 27

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede