Personligt ombud

Personligt ombud finns för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Vem kan få personligt ombud?

  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning.
  • Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
  • Du som är över 18 år.
  • Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Vad gör ett personligt ombud?
Personligt ombud arbetar utifrån ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt, utifrån din egen förmåga. Ett personligt ombud kan till exempel vara stöd vid myndighetsbesök, verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål och vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina insatser.

Kostnadsfritt stöd
Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation. Det är ett kostnadsfritt- och tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare, boendestödjare, god man eller kurator. Tillsammans bestämmer vi mötesplats.

Kontaktuppgifter
I Fyrbodal finns en gemensam verksamhet för Personligt ombud där 13 av Fyrbodals kommuner och Lilla Edet ingått ett samarbete. Besök gärna verksamhetens egna hemsida för mer information och kontaktuppgifter. Personligt ombud Fyrbodal. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede