Kontaktperson

Kontaktperson är en insats du kan ansöka om antingen enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ibland kan en funktionsnedsättning innebära att man får det svårare att skapa och upprätthålla sociala kontakter eller att delta i olika fritidsaktiviteter eller i samhällslivet i övrigt. En kontaktperson fungerar då som en medmänniska (ett icke professionellt stöd) som kan underlätta för den som har funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv, genom att minska isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede