Sekretess och tystnadsplikt

Alla personer som arbetar inom vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att allt du vet om din omsorgstagare är sekretessbelagt enligt lag och du får inte berätta om det för någon utanför din arbetsgrupp.

Bryter du mot sekretessen kan du dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år (enligt Brottsbalken 20 kapitel 3 §). Sekretessen gäller i 70 år, även om anställningen avslutas.

För att få prata om en person som får stöd inom vård och omsorg krävs det att personen ger sitt samtycke för det. Du behöver alltså ha samtycke från personen för att få lämna ut information till en anhörig eller till personal på sjukhus.

Ett samtycke kan underlätta samverkan mellan olika aktörer och med anhöriga. Om omsorgstagaren ger sitt samtycke kan sekretessbelagda uppgifter lämnas mellan tex. myndigheter. Samtycket bryter då sekretessen.

Ett samtycke kan lämnas på olika sätt och kan när som helst återkallas av personen. Det finns inga krav i lagen på att ett samtycke ska vara skriftligt för att vara giltigt. Men det är bra att inhämta samtycket skriftligt, om samtycket inhämtas muntligt ska det göras en journalanteckning om när och hur samtycket har inhämtats.

Här får du mer information om ditt ansvar när det gäller sekretess och tystnadsplikt.

Omsorgsförvaltningens film om tystnadsplikt och sekretesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om tystnadsplikt från Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reflektionsfrågor:

  • Om du hade stöd från vård och omsorg, skulle du vilja att andra pratade om dig, utan ditt samtycke?
  • Hur skulle du kunna bryta sekretessen utan att tänka på det?
  • Varför är det viktigt att inte prata med andra om en person, utan att veta om den gett sitt samtycke?

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede