Bemötande och delaktighet

I vårt arbete inom vård och omsorg möter vi varje dag många människor. Hur vi bemöter och kommunicerar med varje omsorgstagare får stor betydelse för hur delaktig den personen kan vara i sin vård och omsorg.

Tänk på att läsa omsorgstagarens genomförandeplan kring vad som är viktigt att tänka på i mötet med just den personen och hur stödet ska utföras.

Vi behöver ofta anpassa vårt bemötande till omsorgstagaren. I vårt bemötande av omsorgstagaren behöver vi tänka på hur personen upplever och påverkas av sina sinnesintryck till exempel ljus- ljud- och doftkänslighet. Vi behöver även ta hänsyn till personens dagsform, energinivå och stresskänslighet. Lågaffektivt bemötande, tydliggörande av vardagen och aktiviteter som upplevs som positiva och meningsfulla för den enskilde kan till exempel minska risken för utmanade beteende och främja personens livskvalité.

Tydliggörande av vardagen

De flesta människor behöver någon form av tydliggörande och minnesstöd i sin vardag, till exempel almanacka, kalender, inköpslista, recept och ritningar. Vissa tittar exempelvis på instruktioner i form av korta videoklipp på Youtube när de ska göra något för första gången. För att en person som har en kognitiv nedsättning ska kunna vara delaktig är det särskilt viktigt att tydliggöra vardagen och kommunikationen.

Kognitiv nedsättning

Kognitiv nedsättning innebär att en person har svårt för sådant som exempelvis rör minne och koncentration. En person med exempelvis demens har kognitiva nedsättningar.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Att förstärka det som sägs med till exempel bilder eller stödtecken kallas för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK är bra att använda vid kognitiv nedsättning och är särskilt viktigt om personen har svårt att uttrycka sig eller förstå verbal kommunikation. Att personen förstår oss och kan göra sig förstådd är centralt för att personen ska vara delaktig.

Reflektionsfrågor:

  • Hur kan man göra när en person inte kan uttrycka sina tankar, behov och känslor?
  • Varför är det viktigt att försöka ta reda på hur varje person vill bli bemött?
  • Hur kan anhöriga bidra med kunskap om hur personen vill bli bemött?

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede