Kommunledningskontoret

Kansliavdelningen, personalavdelningen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen samt utvecklingsavdelningen utgör tillsammans kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret arbetar bland annat med kommunutveckling och övergripande strategiska frågor, lednings- och samordningsfrågor, näringslivsfrågor samt kommunikation med mera. Därutöver är kommunens räddningstjänst organiserad under kommunstyrelsen.

Stab

Kommundirektör, kanslichef och personalchef utgör tillsammans en stab som rapporterar till kommunstyrelsen. Staben har en samordnande roll.

Kansliavdelningen
Kanslichef Ida Aronsson Hammar
Telefon 0525-181 03
E-post ida.aronssonhammar@tanum.se

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Ekonomichef Ulrika Gellerstedt
Telefon 0525-181 23
E-post ulrika.gellerstedt@tanum.se

Utvecklingsavdelningen
Kommundirektör Karin Martinsson
Telefon 0525-181 19
E-post karin.martinsson@tanum.se

Personalavdelningen
Tillförordnad HR-chef Ida Aronsson Hammar
E-post ida.aronssonhammar@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede