Kommunledningskontoret

Kommunkansli, personalkontor och ekonomi- och utvecklingskontor utgör tillsammans en kommunledningsenhet. Kommunledningsenheten arbetar med kommunutveckling och övergripande policyfrågor, ekonomisk förvaltning, personalpolitik och organisationsfrågor, lednings- och samordningsfrågor, näringslivsfrågor samt information med mera. Som en underavdelning till ekonomikontoret finns IT-avdelningen som ansvarar för drift och underhåll av kommunens nätverk, datorer och programvaror. Därutöver är kommunens räddningstjänst organiserad under kommunstyrelsen.

Stab

Kommunchef, kanslichef och personalchef utgör tillsammans en stab som rapporterar till kommunstyrelsen. Staben har en samordnande roll.

Kommunkansliet
Kanslichef Ida Aronsson Hammar
Telefon 0525-181 03
E-post ida.aronssonhammar@tanum.se

Ekonomi- och utvecklingskontoret
IT-avdelning
Utvecklingsavdelning
Kommunchef/ekonomichef Ulf Ericsson
Telefon 0525-181 19
E-post ulf.ericsson@tanum.se

Personalkontoret
HR-chef Agneta Andersson
Telefon 0525-181 08
E-post agneta.andersson@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede