Kommunledningskontoret

Kansliavdelningen, personalavdelningen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen samt utvecklingsavdelningen utgör tillsammans kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret arbetar bland annat med kommunutveckling och övergripande strategiska frågor, lednings- och samordningsfrågor, näringslivsfrågor samt kommunikation med mera. Därutöver är kommunens räddningstjänst organiserad under kommunstyrelsen.

Stab

Kommundirektör, kanslichef och personalchef utgör tillsammans en stab som rapporterar till kommunstyrelsen. Staben har en samordnande roll.

Kansliavdelningen
Kanslichef Ida Aronsson Hammar
Telefon 0525-181 03
E-post ida.aronssonhammar@tanum.se

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Ekonomichef Ulrika Gellerstedt
Telefon 0525-181 23
E-post ulrika.gellerstedt@tanum.se

Utvecklingsavdelningen
Tf kommundirektör Ida Aronsson Hammar
Telefon 0525-181 03
E-post ida.aronssonhammar@tanum.se

Personalavdelningen
HR-chef Dzenana Poljo
Telefon 0525-181 08
E-post dzenana.poljo@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede