Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen sköter all förskole- och skolverksamhet inom det offentliga skolväsendet samt barnomsorg och skolbarnsomsorg.

Kommunen har två 7-9 skolor; i Hamburgsund och i Tanumshede. Utöver de kommunala skolorna finns även föräldrakooperativ barnomsorg samt en friskola. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasiet, kommunal musikskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten, bibliotek, barn- och ungdomskultur samt simskoleverksamhet.

Förvaltningen har också ansvar för ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, föreningsbidrag och bokning av samlingslokaler och idrottslokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningen är med sina drygt 400 anställda en av de två största förvaltningarna i kommunen.

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Helen Larsholt
Telefon 0525-182 24
E-post helen.larsholt@tanum.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon kundcenter 0525-180 00
E-post bun.diarium@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede