Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar:

  • VA-avdelningen som har hand om kommunalt vatten och avlopp.
  • Fastighetsavdelningen som ansvarar för kommunens fastigheter med lokaler, energi, lokalvård samt park och grönområden.
  • Gata, trafik och projektavdelningen som ansvarar för kommunala gatu- och vägnätet, parkeringar, trafikmiljö, gång- och cykelvägar samt projektledning av exploateringsprojekt.

Renhållningen i Tanums kommun hanteras genom Rambo AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktuppgifter

Chef för tekniska förvaltningen
Sten-Anders Olsson
Telefon: 0525-183 38
E-post: sten-anders.olsson@tanum.se

Tekniska förvaltningen
Telefon: kundcenter 0525-180 00
E-post: tn.diarium@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tekniska förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede