Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar. Va-avdelningen har hand om vatten och avlopp. Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens fastigheter med lokalvård, lokaler, park samt energi. Gata/GIS ansvarar för kartförsörjning samt gator och parker. Renhållningen hanteras genom Rambo AB.

Chef för tekniska förvaltningen
Sten-Anders Olsson
Telefon 0525-183 38
E-post sten-anders.olsson@tanum.se

Tekniska förvaltningen
Telefon kundcenter 0525-180 00
E-post tn.diarium@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Tekniska förvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede