Information om ventiler och vattenmätare, för fastighetsägare

Vattenmätare

Gäller endast fastigheter med åretruntboende samt verksamheter, det vill säga inte boende med fritidsabonnemang.

Det pågår just nu byte av en större mängd mätare runt om i kommunen. Arbetet utförs av vår personal.

Enligt lag ska vattenmätare bytas och kontrolleras efter 10 år för säkerställande av att rätt debitering sker. Kommunens VA-avdelning byter regelbundet vattenmätare hos abonnenterna. Vattenmätaren tillhör huvudmannen, det vill säga Tanums kommuns VA-avdelning, och bytet är kostnadsfritt för fastighetsägaren.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Vattentjänstlagen. Fastighetsägaren ska se till att det finns en horisontell fast förankrad vattenmätarkonsol samt avstängningsventiler på båda sidor om mätaren, enligt bilden nedan. Ventilerna måste fungera dels för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka, dels för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot värme, kyla och annan åverkan.

Din fastighet skall utrustas med mätarkonsol och avstängningsventiler enligt nedan bild.

Bild på en vattenmätare

OBS! Om din VA-installation har brister så ska du snarast åtgärda dessa genom att kontakta en rörmokare.

Ventiler till vattenmätare

Har du avstängningsventiler kallade LK580?

I så fall behöver dessa bytas ut av en behörig fackman innan Tanums kommuns montör kan byta din vattenmätare.

Ventil till vattenmätare

Dessa ventiler slutade tillverkas 1984 och har sedan dess inte varit godkända att installera. Anledningen är att de har ett inbyggt fabrikationsfel som gör dem opålitliga. På de här ventilerna släpper "hatten" lätt och flyger av och vattnet kan då forsa fritt.

Då det finns risk för vatten- och personskador tillåter inte Tanums kommun sina montörer att arbeta med dessa ventiler. Flera kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga av vid behov. Det är för din egen säkerhet som du bör byta ut dessa ventiler. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler.

Så här gör du

Kontakta en behörig VVS-installatör för hjälp med att byta ut ventilerna. Tanums kommun hjälper dig med avstängning av vattnet i samband med byte av konsol och avstängningsventiler. Kontakta oss i god tid före bytet ska ske så att avstängningen av vattnet kan samordnas.

Kontakta oss om du har några frågor!

Sven Carlquist, ledningstekniker, Tanums kommuns VA-avdelning
Telefon 0525-184 98

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede