Medborgarundersökning 2021

Medborgarundersökningen som Statistiska centralbyrån (SCB) gör på uppdrag av kommunerna i Sverige är en attitydundersökning. Tanums kommun deltar i denna undersökning vartannat år och den ger bland annat svar på frågor om hur invånare i Tanums kommun tycker att verksamheter, samhällsserivce, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Undersökningen i Tanum genomfördes under hösten 2021 med urval på 1 200 personer i åldern 18 år och äldre. Svarsfrekvensen var 38 procent, samma som snittet för de 161 kommuner som deltog i undersökningen.

Från och med 2021 har denna medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya. Svaren redovisas i procent. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Snabbfakta om Tanum ur undersökningen:

 • 95 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
 • 81 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
 • 69 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
 • 24 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Undersökningen omfattar områdena:

 • skola och omsorg
 • boende och boendemiljö
 • lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • samhällsservice, resor och kommunikation
 • bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • idrott, motion och friluftsliv
 • underhåll av den offentliga miljön
 • trygghet i samhället
 • klimat- och miljöarbete
 • bemötande, information och inflytande
 • jämlikhet och integration
 • förtroende

Vill du läsa hela rapporten finns den publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede