Kommunala jämförelser

Inom den kommunala sektorn pågår ett ständigt arbete för högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Ett verktyg i detta arbete är att göra nyckeltalsbaserade jämförelser och analyser. Jämförelserna kan både avse nationella nyckeltal och jämförande analyser mellan grupper av kommuner.

Med utgångspunkt från nyckeltalen kan jämförande analyser göras varpå fördjupade studier kan klargöra varför olika skillnader finns enligt nyckeltalen.
 
I norra Bohuslän pågår sedan några år ett särskilt projekt där systematiska jämförelser görs mellan kommunerna Tanum, Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Strömstad. Läs senaste rapporten här.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram jämförelser som belyser resultaten i kommuners verksamhet. Områden som hittills jämförts är hälso- och sjukvård, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt trygghet och säkerhet. Jämförelserna publiceras i särskild rapportserie, Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede