VA-verksamhet

Sverige har god tillgång på råvatten av bra kvalitet och uppfyller mer än väl internationella normer och krav för dricksvatten samtidigt som Sverige har världens kanske mest utvecklade och kretsloppsanpassade avloppsvattenrening.

Vattenverken producerar årligen cirka 1 000 miljoner kubikmeter dricksvatten och reningsverken tar hand om och renar omkring den dubbla mängden avloppsvatten från hushåll och industrier. De kommunala vatten- och avloppsreningsverken är således viktiga för hälsa och miljö.

Det är stora skillnaderna mellan kommunerna när det gäller taxorna för vatten- och avlopp. Skillnaderna beror både på olika sätt att finansiera verksamheterna och på olika kostnadsnivåer i verksamheten. Tanum har under flera år legat bland de kommuner som har högsta va-taxa.

I norra Bohuslän pågår sedan flera år tillbaka ett projekt att göra systematiska jämförelser mellan kommunerna. Dessa och andra jämförelser finner du på de webbplatser vars adresser du finner nedan och i länklistan till höger.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede