Fler jämförelser

Granskning av kommunernas information till medborgarna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör varje år en undersökning av alla kommuners webbplatser inom flera olika områden och med olika frågeställningar.

2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar årets webbundersökning ”Information till alla” 21 november 2017. I år ökar Tanums kommun sitt resultat från 89 till 91 procent.

Undersökningen innehåller 256 frågor och det pågår ett ständigt arbete med att förbättra innehållet på de frågor där maxpoängen inte uppnåtts samt att hålla kvaliteten uppe på övriga frågor. Detta gör att innehållet och kvaliteten blir bättre och bättre för medborgarna.

Undersökningen ”Information till alla” är en självskattande undersökning och i år deltog cirka 240 kommuner. Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben, innehåll och kvalitet, utifrån medborgarens perspektiv. Totalt ingår 256 frågor som bland annat handlar om vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på återvinningscentraler eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen.

Tidigare undersökningar finns på SKL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Medborgarundersökningar

Nils Holgersson-undersökning

I denna undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Sveriges bästa och sämsta miljökommuner

För åttonde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet en miljörankning av Sveriges kommuner.

Toppar listan gör Lomma före Västerås. Tanum kommer på 189 plats bland Sveriges 290 kommuner

Hela listan för undersökningen av miljökommuner hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jämförelse av stöd till brottsoffer

För fjärde gången redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommunernas stöd till brottsoffer vid våld i nära relationer. Fokus är stödet till vuxna och barn utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

Några av indikatorerna rör också vuxna som utövat våld mot närstående. Svarsfrekvensen i årets enkätundersökning var 91 procent. Årets jämförelser omfattar 60 indikatorer. För 39 av dem går det att göra jämförelser mellan åren. Hela undersökningen finns på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svenskt Kvalitetsindex 2014

Svenskt Kvalitetsindex har genomfört intervjuer med invånare i Sveriges 290 kommuner. 94 procent av de intervjuade i Tanums kommun kan rekommendera andra att flytta hit. När det gäller nöjdheten med den kommunala servicen hamnar kommunen på plats 133.

SKI Kommunindex 2014 undersöker upplevelsen av den kommunala servicen samt i vilken grad invånare rekommenderar inflyttning till sin kommun.

Följande frågeställningar används i Kommunindex:

  • Tänk på din erfarenhet under de senaste 12 månaderna. Skulle du rekommendera någon att flytta till din kommun?
  • Hur nöjd är du med den kommunala service som din kommun erbjuder?

Resultaten av intervjuerna hittar du här Pdf, 550.1 kB, öppnas i nytt fönster..

BästAttBo - Fokus undersökning

Tidningen Fokus gör årligen en jämförelse av hur bra det är att bo i Sveriges kommuner. Stockholm placerar sig som nummer ett i Fokus ranking, som två placerar sig Lund och som trea Uppsala. Tanum placerar sig som nummer 141 av Sveriges 190 kommuner. Hela rankingen med alla kommuner finns att läsa på www.fokus.se/bastattbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Partipolitiska konflikter ovanliga i Tanum

Tanum tillhör de kommuner i landet där partipolitiska konflikter är ovanliga.

Kommunpolitikerna har själva fått bedöma graden av partipolitisk konflikt i den egna kommunen på en skala från 0 till 100 (Ju närmare 100 desto mer konflikt). Tanums konfliktvärde är 26 medan medelvärdet för alla kommuner är 43. Mätningen är gjord under 2013. Drygt 10 000 kommunpolitiker ingår i undersökningen.

Till tabellen för alla kommuner i Sverige Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler jämförelser

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede