Fler jämförelser

Granskning av kommunernas information till medborgarna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör varje år en undersökning av alla kommuners webbplatser inom flera olika områden och med olika frågeställningar.

Äldre resultat från undersökningen finns på SKL:s hemisdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökningar

Nils Holgersson-undersökning

I denna undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Sveriges bästa och sämsta miljökommuner

För åttonde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet en
miljörankning av Sveriges kommuner.

Toppar listan gör Lomma före Västerås. Tanum kommer på 189 plats bland Sveriges 290 kommuner

Hela listan för undersökningen av miljökommuner hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats

Jämförelse av stöd till brottsoffer

För fjärde gången redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommunernas stöd till brottsoffer vid våld i nära relationer. Fokus är stödet till vuxna och barn utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

Några av indikatorerna rör också vuxna som utövat våld mot närstående. Svarsfrekvensen i årets enkätundersökning var 91 procent. Årets jämförelser omfattar 60 indikatorer. För 39 av dem går det att göra jämförelser mellan åren. Hela undersökningen finns på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Kvalitetsindex 2014

Svenskt Kvalitetsindex har genomfört intervjuer med invånare i Sveriges 290 kommuner. 94 procent av de intervjuade i Tanums kommun kan rekommendera andra att flytta hit. När det gäller nöjdheten med den kommunala servicen hamnar kommunen på plats 133.

SKI Kommunindex 2014 undersöker upplevelsen av den kommunala servicen samt i vilken grad invånare rekommenderar inflyttning till sin kommun.

Följande frågeställningar används i Kommunindex:

  • Tänk på din erfarenhet under de senaste 12 månaderna. Skulle du rekommendera någon att flytta till din kommun?
  • Hur nöjd är du med den kommunala service som din kommun erbjuder?

Resultaten av intervjuerna hittar du härPDF (pdf, 550.1 kB).

BästAttBo - Fokus undersökning

Tidningen Fokus gör årligen en jämförelse av hur bra det är att bo i Sveriges kommuner. Stockholm placerar sig som nummer ett i Fokus ranking, som två placerar sig Lund och som trea Uppsala. Tanum placerar sig som nummer 141 av Sveriges 190 kommuner. Hela rankingen med alla kommuner finns att läsa på www.fokus.se/bastattbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partipolitiska konflikter ovanliga i Tanum

Tanum tillhör de kommuner  i landet där partipolitiska är ovanliga.

Kommunpolitikerna har själva fått bedöma graden av partipolitisk konflikt i den egna kommunen på en skala från 0 till 100 (Ju närmare 100 desto mer konflikt). Tanums konfliktvärde är 26 medan medelvärdet för alla kommuner är 43. Mätningen är gjord under 2013. Drygt 10 000 kommunpolitiker ingår i undersökningen.

Till tabellen för alla kommuner i SverigePDF (pdf, 87.5 kB)

Fler jämförelser

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede