Näringsliv

Det gör flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringsklimat i Sveriges kommuner. Den mest kända av dessa undersökningar är nog Svenskt Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges alla kommuner.

Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförs regelbundet av Sveriges Kommuner och Landsting.

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapport publicerad 2018 

Den 2 maj presenterades SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning "Insikt" med underlag från 2017.

Tanum hamnar på ett Nöjd-kund-index (NKI) på 62 i 2017 års mätning jämfört med NKI-värde på 72 i 2016 års mätning.

Serveringstillstånd och livsmedelskontroll har i det närmaste ett oförändrat NKI-värde jämfört med föregående år. Brandskydd och bygglov har båda tappat 11 enheter. Serveringstillstånd, livsmedelskontroll och brandskydd är de myndighetsområden där kommunen fortfarande ligger väl till i NKI-värde. Av kommunens myndighetsområden är det serveringstillstånd som får högst NKI-värde på 77, vilket anges som ett högt värde.

Det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett NKI-värde på 70, även det ett högt NKI-värde.

2017 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riksgenomsnittet i Sverige


2015

2016

2017

2017 snitt riket

Brandskydd

78

83

72

79

Bygglov

51

69

56

63

Miljö- och hälsoskydd

64

61

58

69

Livsmedelskontroll

60

72

70

74

Serveringstillstånd

77

78

77

75

NKI totalt Tanums kommun

64

72

62

71

Köp av tjänster

Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.

I följande sammanställning redovisas hur stor andel av kostnaderna inom olika verksamhetsområden som sker genom entreprenad efter upphandling för kommunerna i norra Bohuslän. Till sammanställningen för köp av tjänster, norra BohuslänPDF (pdf, 8.5 kB).

För dig som vill läsa mer hänvisas till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport "Köp av verksamhet" som finns på www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning över kommunernas ekonomi ”Räkenskapssammandraget för 2015” som finns på www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.
Tanum tillhör de kommuner i landet där det startas många nya företag. 2018 startades 74 nya företag i Tanum enligt Nyföretagarbarometern. Detta gör att Tanum ligger på 56:e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket när man ställer antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Svenskt Näringsliv redovisar årligen enkäten i två steg. Det sammanfattade omdömet presenteras under maj och rankingen släpps i oktober.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattande omdöme 2018

Tanum får sitt högsta resultat någonsin när företagen tycker till, och resultatet är dessutom för första gången bättre än det nationella genomsnittet.

Företagen är allt nöjdare med kommunens service till företag, dialog mellan företag och kommunledning samt kommunens information till företag. Det är alla områden som får ett klart bättre omdöme jämfört med tidigare år och där även resultaten är högre än rikssnittet. Även kommunens upphandling, samt politikers, tjänstemäns och skolans attityder till företagande får bättre resultat.
Företagen bedömer däremot att tillgången till arbetskraft med relevant kompetens har minskat såväl som uppfattningen om vägnät, tåg- och flygförbindelser i kommunen.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har ökat från 3,15 till 3,48. Det nationella genomsnittet ligger på 3,4. Enkäten besvarades av 92 företag.
Rankingen för 2018 publiceras 2 oktober.

Här hittar du Svenskt Näringslivs enkätresultat för 2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagsklimatet Ranking 2017

Tanums kommun klättrar från plats 207 år 2016 till plats 169 i år, vilket är en förbättring med 38 enheter.

Företagen ger bättre omdömen vad gäller kommunens service till företagen, dialog och information till företagen och hur företagarna ser på kommunens tillämpning av lagar och regler. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns.

Rankingen Företagsklimatet gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Åter igen är Solna kommun i topp på rankinglistan som det bästa företagsklimatet i landet.

Här hittar du Svenskt Näringslivs kommunranking 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede