Näringsliv

Det gör flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.
De mest kända av dessa undersökningar är nog Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsklimatet" samt "Insikt", som genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförs regelbundet av Sveriges Kommuner och Landsting.

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapport publicerad 2019 

15 maj presenterades SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning "Insikt" med underlag från 2018.

Tanum hamnar på ett Nöjd-kund-index (NKI) på 71 i 2018 års mätning jämfört med NKI-värde på 62 i 2017 års mätning. Det innebär att Tanum ökat sitt värde med 9 enheter och därmed placerar sig bland kommuner med störst ökning av det totala NKI 2017-2018.

Tre myndighetsområden har ökat sitt värde: Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Livmedelskontroll. Av dessa har Livsmedelskontroll ökat mest, hela 10 enheter.
Brandskydd och Serveringstillstånd hade 2018 för få svar för att tas med i jämförelsen.

Det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett NKI-värde på 78, även det ett högt NKI-värde.

2018 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riksgenomsnittet i Sverige


2016

2017

2018

2018 snitt riket

Brandskydd

83

72

94

80

Bygglov

69

56

61

63

Miljö- och hälsoskydd

61

58

62

69

Livsmedelskontroll

72

70

80

77

Serveringstillstånd

78

81

80

77

NKI totalt Tanums kommun

72

62

71

72

Köp av tjänster

Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.

I följande sammanställning redovisas hur stor andel av kostnaderna inom olika verksamhetsområden som sker genom entreprenad efter upphandling för kommunerna i norra Bohuslän. Till sammanställningen för köp av tjänster, norra BohuslänPDF (pdf, 8.5 kB).

För dig som vill läsa mer hänvisas till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport "Köp av verksamhet" som finns på www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning över kommunernas ekonomi ”Räkenskapssammandraget för 2015” som finns på www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.
Tanum tillhör de kommuner i landet där det startas många nya företag. 2018 startades 74 nya företag i Tanum enligt Nyföretagarbarometern. Detta gör att Tanum ligger på 56:e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket när man ställer antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Svenskt Näringsliv redovisar årligen enkäten i två steg. Det sammanfattade omdömet presenteras under maj och rankingen släpps i september.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattande omdöme 2019

Tanum får sitt högsta resultat någonsin när företagen tycker till, och resultatet är dessutom för andra året i rad bättre än det nationella genomsnittet.

Företagen är allt nöjdare med kommunens service till företag, information till företag samt kommunpolitikers attityder tll företagande. Det är alla områden som får ett klart bättre omdöme jämfört med tidigare år och resultaten är även högre än rikssnittet.

Företagen bedömer däremot att allmänhetens attityder till företagande försämrats något, och detsamma gäller medias attityder samt Upphandling. Även vägnät, tåg- och flygförbindelser i kommunen får ett lägre betyg.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har ökat från 3,48 till 3,57. Det nationella genomsnittet ligger på 3,42. Enkäten besvarades av 97 företag.
Rankingen för 2019 publiceras 4 september.

Här hittar du Svenskt Näringslivs enkätresultat för 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företagsklimatet Ranking 2019

Tanum klättrar för sjätte året i rad i Svenskt Näringslivs rankning av Företagsklimatet i Sverige, till plats 110. Med den siffran har kommunen förbättrat sin placering med 157 platser sedan 2013 och bara det senaste året, med 33 platser. Årets resultat rankar Tanum näst bäst i Fyrbodal och en av de kommuner som klättrar mest i regionen.

Den delfaktor i undersökningen där Tanum har klättrat mest är ”Service till företag”, från plats 133 till plats 86, en klättring med 47 platser. I undersökningens statistikbaserade del så har nyföretagsamhet klättrat bäst med 85 placeringar, från 141 till plats 56.

Rankingen Företagsklimatet gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Åter igen är Solna kommun i topp på rankinglistan som det bästa företagsklimatet i landet.

Här hittar du Svenskt Näringslivs kommunranking 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede