Näringsliv

Det gör flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringslivsklimatet i Sveriges kommuner.
De mest kända av dessa undersökningar är nog Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsklimatet" samt "Insikt", som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Sveriges Kommuner och Regioners Insiktsmätning

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförs regelbundet av Sveriges Kommuner och Regioner.

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapport publicerad 2021

22 april presenterades SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) undersökning "Insikt" med underlag från 2020.

Tanums kommuns nöjd-kund-index (NKI) hamnar på 71 i 2020 års mätning jämfört med ett NKI-värde på 69 i 2019 års mätning, vilket klassas som ett högt resultat. Snittet för riket är 74. Det serviceområde som kommunen får bäst betyg är för bemötande.

I årets mätning har samtliga klättrat eller placerat sig på samma NKI som i förra årets mätning. Det myndighetsområde som i år sticker ut med ett mycket bra resultat är serveringstillstånd som har ökat från 72 till 85, en klättring på hela 13 enheter. Även bygglov har klättrat till ett något högre NKI-värde.

I mätningen inkom under 2020 totalt 136 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 55%.

2020 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riksgenomsnittet i Sverige


2018

2019

2020

2020 snitt riket

Brandskydd

94

85

85

81

Bygglov

61

72

74

66

Miljö- och hälsoskydd

62

56

60

71

Livsmedelskontroll

80

73

77

78

Serveringstillstånd

80

72

85

77

NKI totalt Tanums kommun

71

69

71

74

Köp av tjänster

Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.

I följande sammanställning redovisas hur stor andel av kostnaderna inom olika verksamhetsområden som sker genom entreprenad efter upphandling för kommunerna i norra Bohuslän. Till sammanställningen för köp av tjänster, norra Bohuslän Pdf, 8.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 8.5 kB).

För dig som vill läsa mer hänvisas till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport "Köp av verksamhet" som finns på www.skl.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning över kommunernas ekonomi ”Räkenskapssammandraget för 2015” som finns på www.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.
Tanum tillhör de kommuner i landet där det startas många nya företag. 2020 startades 92 nya företag i Tanum enligt Nyföretagarbarometern. Detta gör att Tanum ligger på 34:e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket när man ställer antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimatet

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Svenskt Näringsliv redovisar årligen enkäten i två steg. Det sammanfattade omdömet presenteras under maj och rankingen släpps i september.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattande omdöme 2021

Enkätresultaten för 2021 visar att det sammanfattande omdömet för Tanum har ökat från 3,42 till 3,71 på en sexgradig skala. Detta är Tanums högsta resultat någonsin i undersökningen. Resultatet placerar Tanum bäst i Bohuslän och näst högst bland kommunerna i Fyrbodal, tätt efter Dals Ed som på 3,72. Tanum hamnar dessutom över snittet för riket, som är 3,43.

De frågor som får bäst resultat är allmänhetens attityder till företagande samt konkurrensen från kommunens verksamhete., På frågan om kommunens upphandlingsarbete hamnar Tanum på plats 50 av 290 kommuner.

Inom de områden där klättringen varit störst finns Information till företagen, vilket klättrat från 3,19 till 3,69. Snittet för riket är 3,03.

På frågan ”Information till företag” får Tanum också det bästa resultat sedan mätningen startade, det är glädjande att notera att Tanum även får ”all time high” på frågorna dialog med kommunens beslutsfattare, tjänstemännens attityder samt kommunens service och bemötande.

Av de som har besvarat enkäten har 80 procent haft kontakt med kommunen på något sätt och den vanligaste anledningen till kontakt rörde tillstånd och tillsyn.

Bland de åtgärder som företagen anger som det som bör prioriteras finns förbättrad lokal infrastruktur i topp, därefter snabbare handläggning samt mer byggbar mark för verksamheter.

På frågan gällande skolans kontakt med näringslivet följer Tanum tyvärr den natioella trenden med en markant minskning.

Här finns mer information om enkätundersökningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Företagsklimatet Ranking 2021

Den 22 september släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

I rankingen har Tanums kommun klättrat 53 placeringar och förbättrat sitt resultat på samtliga frågor. Nu rankas kommunen på plats 87 av Sveriges 290 kommuner, och målet att hamna bland de 100 bästa har nåtts med råge.

Tanum har sedan 2013 klättrat 180 placeringar från plats 267.
Det placerar Tanum på topp tiolistan bland kommuner som klättrat mest under en femårsperiod.

Här hittar du Svenskt Näringslivs kommunranking 2021. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Företagsamheten

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv ny statistik över företagsamheten i landets kommuner. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt eller strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar.

Undersökningen för 2019 visar att i Tanums kommun är hela 20,4 procent av befolkningen verksamma i ett företag. Det är den högsta andelen i Västra Götalandsregionen. Siffran för Strömstads kommun är 14,1 procent. Rikssnittet är 12,5 procent.

Tanum har legat i topp i rankingen sedan den inrättades av Svenskt Näringsliv 2014.
På Svenskt Näringslivs sida kan du läsa mer om Företagsamheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede