Näringsliv

Det gör flera olika undersökningar som syftar till att beskriva och undersöka näringsklimat i Sveriges kommuner. Den mest kända av dessa undersökningar är nog Svenskt Näringslivs undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges alla kommuner.

Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförs regelbundet av Sveriges Kommuner och Landsting.

De myndighetsområden som mätningen görs i är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

De serviceområden som mäts är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Rapport publicerad 2017 

Enligt årets upplaga av rapporten Insikt, med underlag från 2016, får Tanums kommun ett NKI-värde på 72. Detta är en förbättring på åtta enheter från 64 vilket var värdet föregående år. NKI är en förkortning för ”Nöjd kund index”.
Tanum placerar sig på plats 56 av 147 kommuner som deltar i undersökningen, vilket är en rejäl klättring jämfört med föregående år. 

Jämfört med 2015 har NKI-värdena ökat för tre av fyra
myndighetsområden. Bygglov står för den största förbättringen med ett högre värde på 18 enheter. Resultaten för brandskydd, serveringstillstånd och bygglov är alla högre än genomsnittet för Sverige. Miljö- och hälsoskydd är det enda område som ges ett något lägre betyg, en minskning med tre enheter.  

Jämfört med andra mindre kommuner i Sverige är Tanum en av
de kommuner som har ökat mest i NKI-värde. Värdet är också högre än det genomsnittliga för Sverige.

Här är en tabell över Tanums resultat för 2016.PDF (pdf, 266.9 kB)


Köp av tjänster

Sveriges kommuner upphandlar allt mer varor och tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.

I följande sammanställning redovisas hur stor andel av kostnaderna inom olika verksamhetsområden som sker genom entreprenad efter upphandling för kommunerna i norra Bohuslän. Till sammanställningen för köp av tjänster, norra BohuslänPDF (pdf, 8.5 kB).

För dig som vill läsa mer hänvisas till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport "Köp av verksamhet" som finns på www.skl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller SCB sammanställning över kommunernas ekonomi ”Räkenskapssammandraget för 2015” som finns på www.scb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets företagarkommun

Tanum hamnar 2015 på plats 43 i mätningen Årets Företagarkommun.

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Det genomförs regelbundet ett flertal olika rankingar av kommuners näringsliv där fokus ofta ligger på vad politiken åstadkommer för företagen. I Årets Företagarkommun vänder man på det resonemanget. De försöker istället här belysa vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.

Årets Företagarkommun är alltså inte en ranking om var företagsklimatet är bäst.

Den visar istället var företagandet har utvecklats mest under det gångna året, vilket i många fall kan vara från låga nivåer. Tillväxt är utveckling, och genom denna undersökning belyser man de kommuner vars företag vuxit snabbast.

Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket där man publicerar statistik över nyföretagandet i Sverige.
Tanum tillhör de kommuner i landet där det startas många nya företag. 2016 startades 88 nya företag i Tanum enligt Nyföretagarbarometern. Detta gör att Tanum ligger på 32:e plats vid en jämförelse med alla kommuner i riket när man ställer antalet nystartade företag i relation till antalet invånare i kommunen.

Svenskt Näringslivs ranking 2017

Tanums kommun klättrar från plats 207 år 2016 till plats 169 i år, vilket är en förbättring med 38 enheter.

Företagen ger bättre omdömen vad gäller kommunens service till företagen, dialog och information till företagen och hur företagarna ser på kommunens tillämpning av lagar och regler. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns.

Rankingen Företagsklimatet gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Åter igen är Solna kommun i topp på rankinglistan som det bästa företagsklimatet i landet.

Här hittar du Svenskt Näringslivs kommunranking 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede