Nils Holgersson 2012

En jämförelse av taxenivåer i Sveriges kommuner (Nils Holgersson resa)

Varje år görs en jämförelse av taxorna i Sveriges alla kommuner. Jämförelsen som omfattar el, fjärrvärme, avfall samt vatten och avlopp görs i ett samarbete mellan Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen Riksbyggen och SABO.

Det är stora skillnader mellan taxenivåerna i landets kommuner, mellan Luleå som har de lägsta taxorna och Munkedal som har de högsta taxorna i landet skiljer det 158 kronor per kvadrat meter och år (73 procent) vilket motsvarar nära 900 kronor per månad för en trerumslägenhet.

Tanum hamnar på fjärde plats över de kommuner som har högst taxenivå. Tanums VA-taxa, som är högst i landet, är den främsta orsaken till att Tanums höga taxenivå.

I tabellen nedan redovisas värdena för kommunerna i norra Bohuslän samt för Luleå som har de sammantaget lägsta taxorna l landet. Värdena i tabellen visar kronor per kvadratmeter och år.

 AvfallVatten och avloppElFjärrvärmeTotal
Luleå19,3450,8657,9087,38215,49
Sotenäs23,8071,7479,54153,77328,85
Strömstad19,8376,8079,54153,77329,93
Lysekil24,0069,8577,93159,23331,01
Tanum19,6697,4579,54173,46370,11
Munkedal21,9982,9979,54189,07373,58

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar