Finansiella jämförelser

Kommunforskning i Västsverige (KFI) gör varje år en jämförelse och analys av kommunerna i Västra Götaland och Halland ekonomiska ställning och styrka. Trots starka resultat de senaste åren har Tanums ställning försämrats gentemot övriga kommuner. Detta beror främst en hög investeringsvolym.

Nedanstående analys redovisar var Tanums kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under 2014-2016 i förhållande till övriga kommuner i Västra Götalands- och Hallands län (i nedanstående text fortsättningsvis kallat ”regionen”). Detta görs i form av en speciellt framtagen finansiell profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den granskade kommunen jämfört med länets övriga kommuner.

Den finansiella profilen är relativ, vilket innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har man visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i det granskade länet men det betyder inte att det faktiska nyckeltalet är starkt eller har förstärkts. Analysen görs i form av åtta nyckeltal. Några av nyckeltalen kommenteras kortfattat nedan. Analysen av Tanum görs främst utifrån Tanums kommun utveckling relativt övriga kommuner i regionen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede