Nils Holgersson 2013

Höga boendekostnader i Tanum

HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige gör årligen en undersökning där man jämför taxor och avgifter som påverkar boendekostnaden i Sveriges kommuner.

Som metod för undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning jämförs. När det gäller uppvärmning har kostnader för fjärrvärme använts i de kommuner där fjärrvärme är dominerande
uppvärmningsform. I övriga kommuner redovisas en medelkostnad för fjärrvärmen i riket.

Förutsättningar för fastigheten:

Area: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 (i medeltal ca 67 kvm/lgh)

Årsförbrukning

Elenergi
- Fastighetsel (35A): 15 000 kWh
- Hushållsel (16A): 34 500 kWh

Fjärrvärme
- Energibehov: 193 000 kWh
- Flöde: 3 860 m3

Avfall
3 stycken 370 liters kärl/vecka

Vatten och avlopp
2 000 m3

Tanum är den kommun i landet som har högsta boendekostnaden i landet enligt undersökningen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar