Medborgarundersökning 2015

Tanumsborna nöjda med den kommunala verksamheten

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommuns räkning genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare tycker om Tanums kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten.

Undersökningen genomfördes under våren 2015 med urval på 600 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var knappa50 procent.

Det är femte gången vi genomför undersökningen. Första gången var 2007.

Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.

Som jämförelse till Tanumsbornas betyg redovisas även betygen för övriga kommuner (cirka 140 st) som genomfört undersökningen det senaste året.

Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i.
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden.
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande.

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 60 vilket är i nivå med förra mätningen och också lika med genomsnittet för övriga kommuner.

Tanumsborna är mest nöjda med fritidsmöjligheter, trygghet och kommersiellt utbud. Mindre nöjda är man med kommunikationer, utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter samt bostäder.

Leva och bo
    Riket
2009 2011 2013 20152015
Nöjd region index 67 61 60 6060
Rekommendation 72 64 63 6564
Arbetsmöjligheter 37 39 42 4649
Utbildningsmöjligheter 42 42 44 4459
Miljö 77  
Bostäder 46 46 48 4455
Trygghet 61 71 70 6760
Kommunikationer 38 43 46 4261
Kommersiellt utbud 58 57 61 6662
Fritid 68 54 59 5960
Tillgänglighet (handikapp) 50 51  

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 53 vilket är något högre jämfört med förra mätningen och i nivå med genomsnittet för övriga kommuner.

Jämfört med övriga kommuner är tanumsborna mest nöjda med förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer samt renhållningsverksamheten. Räddningstjänst samt vatten och avlopp får också bra betyg av medborgarna även om betyget för vatten och avlopp är sämre än genomsnittet för övriga kommuner. Betyget för bemötande och tillgänglighet hat förbättrats sedan den förra mätningen och är också högre än genomsnittet för övriga kommuner. Minst nöjda är tanumsborna med gymnasieskolan och bygglovsverksamheten. Betyget för gymnasieskolan har försämrats kraftigt sedan den föregående mätningen 2013. Den tekniska verksamheten i Tanum får generellt sett sämre betyg än i övriga kommuner.

Verksamhetsområden
     Riket
2009 2011 2013 20152015
Nöjd medborgarindex 53 54 51 5354
Bemötande-tillgänglighet 63 63 55 6257
Förskolan 69 65 66 6863
Grundskolan 64 59 59 5956
Gymnasieskolan 58 58 54 4158
Äldreomsorgen 55 59 54 6051
Stöd för utsatta personer 52 53 56 6148
Gator och vägar 50 45 43 4754
Gång och cykelvägar 39 47 38 4654
Fritid-idrott 58 52 53 5660
Fritid-kultur 57 61 57 5862
Miljöarbete 69 54 48 5755
Vatten och avlopp 68 65 71 6778
Renhållning 67 68 65 7066
Räddningstjänst 76 73 72 7474
Bygglovsverksamhet 34 32 36
Näringslivsklimat 45 51 53

Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Tanumsborna är mer nöjda med kommunens information och sin möjlighet till inflytande på samtliga mätindikatorer än vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner var. Mest nöjda var medborgarna med kommunens informationsarbete, tillgänglighet och kommunens webbplats tanum.se.

Information och inflytande
    Riket
2009 2011 2013 20152015
Nöjd inflytande index 41 42 43 4231
Tillgänglighet (kontakt) 52 60 55 5550
Information-öppenhet 57 58 57 5855
Webbplats (tanum.se) 62 63 67
Påverkan 40 39 40 4240
Förtroende 46 51 49 4946

Vill du läsa hela rapporten finns den publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede