Medborgarundersökning 2011

Tanumsborna nöjda med den kommunala verksamheten

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommuns räkning genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare tycker om Tanums kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten.

Undersökningen genomfördes under våren 2011 med urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var drygt 50 procent. Det är tredje gången vi genomför undersökningen.

Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.

Som jämförelse till Tanumsbornas betyg redovisas även betygen för övriga kommuner som genomfört undersökningen de senaste två åren.

Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 61 vilket är något lägre än vid förra mätningen och men i nivå men genomsnittet för övriga kommuner.

Tanumsborna är mest nöjda med miljö, fritid, trygghet och kommersiellt utbud. Tanumsborna uppfattar Tanum som en mycket trygg kommun att bo i. Mindre nöjda är man med kommunikationer, utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter samt bostäder.

200720092011Riket 2011
Nöjd region index65676161
Rekommendation69726465
Arbetsmöjligheter42373947
Utbildningsmöjligheter41424259
Miljö7477  
Bostäder44464659
Trygghet62617160
Kommunikationer37384358
Kommersiellt utbud57585760
Fritid68685459
Tillgänglighet (handikapp) 5051 

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

Det sammanfattande betyget för hur Tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 54 vilket är en förbättring jämfört med förra mätningen och i nivå med genomsnittet för övriga kommuner.

Tanumsborna är mer nöjda med kommunens kärnverksamhet barnomsorg, skola och äldreomsorg än vad man är i genomsnitt i övriga kommuner som deltagit i mätningen.  Däremot är man Tanumsborna mindre nöjd med delar av den tekniska verksamheten, där framförallt bygglovsverksamheten får ett lågt betyg

200720092011Riket 2011
Nöjd medborgarindex50535455
Bemötande-tillgänglighet61636358
Förskolan66696563
Grundskolan64645957
Gymnasieskolan56585859
Äldreomsorgen46555952
Stöd för utsatta personer49525352
Gator och vägar43504552
Gång och cykelvägar28394752
Fritid-idrott58585259
Fritid-kultur53576160
Miljöarbete52695454
Vatten och avlopp44686578
Renhållning61676864
Räddningstjänst72767374
Bygglovsverksamhet393432 
Näringslivsklimat 4551 

Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Tanumsborna är något mer nöjda med kommunens information och sin möjlighet till inflytande än vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner var. Möjlighet till påverkan får lägre betyg.

200720092011Riket 2011
Nöjd inflytande index42414242
Tillgänglighet51526052
Information-öppenhet55575855
Webbplats (tanum.se)676263 
Påverkan39403941
Förtroende47465148

Vill du läsa hela rapporten finns den publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede