Medborgarundersökning 2007

Tanumsbornas nöjdhet med den kommunala verksamheten

Tanumsborna är mest nöjda med förskola, grundskola, räddningstjänst och information. Däremot ger medborgarna i Tanum den tekniska verksamheten och äldreomsorgen lägre betyg.

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommuns räkning genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare tycker om Tanums kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten.
Undersökningen genomfördes under våren 2007 med urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 62 procent.

Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.
Som jämförelse till Tanumsbornas betyg redovisas även betygen för övriga kommuner (69 st) som genomfört undersökningen de senaste två åren.

Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i.
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden.
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande.

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 65 vilket är samma som genomsnittet för övriga kommuner.
Tanumsborna är mest nöjda med miljö, fritid, trygghet och kommersiellt utbud. Mindre nöjda är man med kommunikationer, utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter och bostäder.

Tanum som plats att leva och bo i  
 TanumSamtliga kommuner
Arbetsmöjligheter4245
Utbildningsmöjligheter4155
Miljö7470
Bostäder4452
Trygghet6252
Kommunikationer3749
Kommersiellt utbud5756
Fritid6868
Rekommendation6969
Sammanvägt nöjdhet6565

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

 
Det sammanfattande betyget för hur Tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 50 att jämföra med 53 som var genomsnittet för övriga kommuner.
Tanumsborna är mest nöjda med förskolan, grundskolan, fritidsutbud, renhållning och räddningstjänst medan gång-  och cykelvägar, gator och vägar, vatten och avlopp, bygglovsverksamhet samt äldreomsorg får lägre betyg.

Kommunens verksamhet  
 TanumSamtliga kommuner
Bemötande/tillgänglighet6160
Förskolan6664
Grundskola6459
Gymnasieskola5660
Äldreomsorg4650
Stöd för utsatta personer4948
Gator och vägar4348
Gång- och cykelvägar2854
Fritid (idrott)5866
Fritid (kultur)5356
Miljöarbete5255
Vatten och avlopp4465
Renhållning6163
Räddningstjänst7272
Bygglovsverksamhet39 
Sammanvägt nöjdhet5053

Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

 
Tanumsborna är något mer nöjda med kommunens information och sin möjlighet till inflytande än vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner var. Mest nöjda var medborgarna med information, tillgänglighet och kommunens hemsida, medan möjlighet till påverkan får lägre betyg.

Inflytande och information  
 TanumSamtliga kommuner
Tillgänglighet5149
Information5553
webbplats (tanum.se)67 
Påverkan3939
Förtroende4747
Sammanvägt nöjdhet4242

Om du är intresserad av ytterligare detaljer i undersökningen så finns den i sin helhet här i pdf-format Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Undersökningen finns också publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede