Medborgarundersökning 2013

Tanumsborna nöjda med den kommula verksamheten

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommuns räkning genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare tycker om Tanums kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten.

Undersökningen genomfördes under våren 2013 med urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 51 procent.

Det är fjärde gången vi genomför undersökningen. Första gången var 2007.

Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.

Som jämförelse till Tanumsbornas betyg redovisas även betygen för övriga kommuner (cirka 140 st) som genomfört undersökningen det senaste året.

Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i.
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden.
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande.

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 60 vilket är i nivå med förra mätningen och också lika med genomsnittet för övriga kommuner.

Tanumsborna är mest nöjda med fritidsmöjligheter, trygghet och kommersiellt utbud. Mindre nöjda är man med kommunikationer, utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter samt bostäder.

  Riket
 20072009201120132013
Nöjd region index6567616059
Rekommendation6972646363
Arbetsmöjligheter4237394247
Utbildningsmöjligheter4142424459
Miljö7477   
Bostäder4446464857
Trygghet6261717060
Kommunikationer3738434660
Kommersiellt utbud5758576160
Fritid6868545959
Tillgänglighet (handikapp) 5051  

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 51 vilket är något lägre jämfört med förra mätningen och också något lägre än genomsnittet för övriga kommuner.

Jämfört med övriga kommuner är tanumsborna mest nöjda med förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer. Renhållning, räddningstjänst samt vatten och avlopp får också bra betyg betyg av medborgarna även om beyget är sämre än genomsnittet för övriga kommuner. Minst nöjda är tanumsborna med gator, vägar samt gång- och cykelvägar. Den tekniska verksamheten i Tanum får generellt sett sämre betyg än i övriga kommuner.

  Riket
 20072009201120132013
Nöjd medborgarindex5053545153
Bemötande-tillgänglighet6163635557
Förskolan6669656663
Grundskolan6464595957
Gymnasieskolan5658585458
Äldreomsorgen4655595453
Stöd för utsatta personer4952535648
Gator och vägar4350454352
Gång och cykelvägar2839473852
Fritid-idrott5858525359
Fritid-kultur5357615761
Miljöarbete5269544855
Vatten och avlopp4468657179
Renhållning6167686565
Räddningstjänst7276737274
Bygglovsverksamhet393432  
Näringslivsklimat 4551  

Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Tanumsborna är något mer nöjda med kommunens information och sin möjlighet till inflytande än vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner var. Mest nöjda var medborgarna med kommunens informationsarbete och tillgänglighet.

  Riket
 20072009201120132013
Nöjd inflytande index4241424339
Tillgänglighet (kontakt)5152605549
Information-öppenhet5557585754
Webbplats (tanum.se)676263  
Påverkan3940394039
Förtroende4746514944

Vill du läsa hela rapporten finns den publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede