Medborgarundersökning 2009

Tanumsborna alltmer nöjda med den kommunala verksamheten

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Tanums kommuns räkning genomfört en undersökning om vad Tanums kommuns invånare tycker om Tanums kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten.

Undersökningen genomfördes under våren 2009 med urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 50 procent.

Det är andra gången vi genomför undersökningen. Första gången var 2007.
Resultaten i undersökningen redovisas som ett betygsindex från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett kommunen. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända.

Som jämförelse till Tanumsbornas betyg redovisas även betygen för övriga kommuner ( 90 st ) som genomfört undersökningen de senaste två åren.

Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 67 vilket är något högre än vid förra mätningen och också bättre än genomsnittet för övriga kommuner.

Tanumsborna är mest nöjda med miljö, fritid, trygghet och kommersiellt utbud. Mindre nöjda är man med kommunikationer, utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter samt bostäder.

20072009Riket
Nöjd region index656764
Rekommendation697267
Arbetsmöjligheter423747
Utbildningsmöjligheter414257
Miljö747769
Bostäder444651
Trygghet626152
Kommunikationer373849
Kommersiellt utbud575857
Fritid686868
Tillgänglighet (handikapp) 50 

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

Det sammanfattande betyget för hur Tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 53 vilket är en förbättring jämfört med förra mätningenjämföra och i nivå med genomsnittet för övriga kommuner.

Tanumsborna är mest nöjda med förskolan, grundskolan, miljöarbete, renhållning, vaten och avlopp samt räddningstjänst medan gång och cykelvägar samt bygglovsverksamhet får lägre betyg. Äldreomsorgen som fick ett lågt betyg vid förra mätningen får ett betydligt bättre betyg denna gång.

20072009Riket
Nöjd medborgarindex505354
Bemötande-tillgänglighet616362
Förskolan666964
Grundskolan646459
Gymnasieskolan565861
Äldreomsorgen465551
Stöd för utsatta personer495247
Gator och vägar435051
Gång och cykelvägar283953
Fritid-idrott585864
Fritid-kultur535758
Miljöarbete526964
Vatten och avlopp446877
Renhållning616764
Räddningstjänst727676
Bygglovsverksamhet3934 
Näringslivsklimat 45 

Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Tanumsborna är något mer nöjda med kommunens information och sin möjlighet till inflytande än vad genomsnittet för invånarna i övriga kommuner var. Mest nöjda var medborgarna med kommunens informationsarbete hemsidan tanum.se. Möjlighet till påverkan får lägre betyg.

20072009Riket
Nöjd inflytande index424141
Tillgänglighet515248
Information-öppenhet555753
Webbålats (tanum.se)6762 
Påverkan394039
Förtroende474644

Om du är intresserad av ytterligare detaljer i undersökningen så finns hela rapporten här Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Undersökningen finns också publicerad på www.medborgarundersokning.scb.se Länk till annan webbplats.. Där kan man läsa mer om undersökningen i sig, se de andra kommunernas rapporter och även tidigare års undersökningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede