Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett råd för samverkan, överläggningar och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för handikapporganisationer.

Kommunen ska i handikapprådet informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har (eller kan få) aktualitet för personer med funktionsnedsättning.

KHR ska medverka vid utarbetande, kontroll och uppföljning av handikapplan.

Vill du veta mer:

Handikapplanen

KHR:s reglemente

Föreningar verksamma i Tanums kommun

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede