Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet (KFR) är ett råd för samverkan, överläggningar och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för handikapporganisationer.

Kommunen ska i funktionshinderrådet informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har (eller kan få) aktualitet för personer med funktionsnedsättning.

KFR ska medverka vid utarbetande, kontroll och uppföljning av handikapplan.

Vill du veta mer:

Tillgänglighetsplan

Kommunala funktionshinderrådets reglemente

Föreningar verksamma i Tanums kommun Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede