Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet (KFR) är ett råd för samverkan, överläggningar och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för handikapporganisationer.

Kommunen ska i funktionshinderrådet informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har (eller kan få) aktualitet för personer med funktionsnedsättning.

KFR ska medverka vid utarbetande, kontroll och uppföljning av handikapplan.

Vill du veta mer:

Tillgänglighetsplan

Kommunala funktionshinderrådets reglemente

Föreningar verksamma i Tanums kommunöppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede