Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Lokala Brottsförebyggande rådet i Tanum arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Tanums kommun. Här ska alla kunna leva ett gott liv och vår kommun ska vara en plats där alla kan känna sig trygga utomhus och i sitt eget hem.

BRÅ är på uppdrag av kommunstyrelsen samordnare och motor i arbetet för att säkerställa enat synsätt, struktur och helhetssyn för det brottsförebyggande arbetet i Tanums kommun.

BRÅ verkar utifrån en strategisk nivå. Samarbetet mellan kommunen och polisen regleras genom ett samverkansavtal.

BRÅ ska verka genom social och situationell prevention.

  • Med social prevention menas att vi ska initiera, stödja och uppmuntra aktiviteter som leder till goda sociala relationer.
  • Med situationell prevention menas att vi ska medverka i samhällsplaneringen på sådant sätt att det skapas goda fysiska samhällsmiljöer som minimerar risker för brott.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Brottsförebyggande rådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede