Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det nationella Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten i samhället öka. Det gör man genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Man arbetar på uppdrag av regering och riksdag, på eget initiativ och i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Dess målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt medier och allmänhet. BRÅ består av nio enheter varav enheten för lokalt brottsförebyggande arbete är knuten till lokala BRÅ i kommunerna.

BRÅ i Tanum består av representanter för kommunstyrelsen/-kansliet, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, folkhälsorådet och polisen.

BRÅ är på uppdrag av kommunstyrelsen samordnare och motor i arbetet för att säkerställa enat synsätt, struktur och helhetssyn för det brottsförebyggande arbetet i Tanums kommun, med fokus lagt på våra ungdomar.

BRÅ verkar utifrån en strategisk nivå.

BRÅ ska verka genom social och situationell prevention.

Med social prevention menas att vi ska initiera, stödja och uppmuntra aktiviteter som leder till goda sociala relationer.

Med situationell prevention menas att vi ska medverka i samhällsplaneringen på sådant sätt att det skapas goda fysiska samhällsmiljöer som minimerar risker för brott.

Samarbete mellan kommunen och polisen regleras i ett samverkansavtal. Den nya polisorganisationen som trädde i kraft 2015 innebär att man gemensamt ska avge medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om att få in förslag från invånarna, bedöma dessa och komma fram till vilka åtgärder som ska göras.

Samverkansavtalet innehåller en åtgärdsplan och gäller ett år i taget. Åtgärdsplanen innehåller följande områden:

Ungdomars behov, förutsättningar och problem

  • Minska antalet brott bland ungdomar under 18 år
  • Minska förekomst av alkohol och droger bland ungdomar
  • Öka trafiksäkerheten bland ungdomar

Våldsbrott

  • Minska antalet våldsbrott i offentlig miljö
  • Minska våld i nära relationer

Dopning

  • Minska förekomst av dopning

Länkar

Hör av dig till Louise Thunström, ordförande, telefon 0525-181 06, e-post: louise.thunstrom@tanum.se.

Irma Nordin, folkhälsosamordnare och sekreterare, adress Tanums kommun, Folkhälsorådet, 457 81 Tanumshede, telefon 0525-185 13, fax 0525-183 00, e-post: irma.nordin@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Brottsförebyggande rådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede