Brottsförebyggande rådet i Tanum - inriktning och arbetssätt

Det nationella brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten skall minska och tryggheten i samhället öka. Det gör man genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Man arbetar på uppdrag av regering och riksdag, på eget initiativ och i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Dess målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt medier och allmänhet. BRÅ består av nio enheter varav enheten för lokalt brottsförebyggande arbete är knuten till lokala BRÅ i kommunerna.

BRÅ i Tanum skall bestå av representanter för kommunstyrelsen/-kansliet, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, folkhälsorådet och polisen.

BRÅ är på uppdrag av kommunstyrelsen samordnare och motor i arbetet för att säkerställa enat synsätt, struktur och helhetssyn för det brottsförebyggande arbetet i Tanums kommun, med fokus lagt på våra ungdomar.
 
BRÅ verkar utifrån en strategisk nivå.
 
Samarbete mellan kommunen och polisen skall regleras i ett samverkansavtal.

BRÅ skall verka genom social och situationell prevention.
 
Med social prevention menas att vi skall initiera, stödja och uppmuntra aktiviteter som leder till goda sociala relationer.

Med situationell prevention menas att vi skall medverka i samhällsplaneringen på sådant sätt att det skapas goda fysiska samhällsmiljöer som minimerar risker för brott.

BRÅ skall

 • Ha ett kontinuerligt informationsutbyte med olika samhällsfunktioner
 • Initiera insatser utifrån aktuella samhällsföreteelser med såväl långsiktigt som kortsiktigt perspektiv
 • Agera som påtryckare till andra samhällsinstanser
 • Följa upp insatser som initierats av rådet
 • Kontinuerligt informera KS om sitt arbete

Exempel på initiativ

 • Ungdomsvägledartjänst
 • Insatser vid Valborg, skolavslutning och midsommar
 • Föräldrastöd
 • Remissinstans större evenemang
 • Jämställdhetsseminarier
 • Förändringar av lokala ordningsstadgan gällande alkoholförtäring

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Brottsförebyggande rådet

Tel. 0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede