Brottsförebyggande rådet i Tanum - inriktning och arbetssätt

BRÅ skall

 • Ha ett kontinuerligt informationsutbyte med olika samhällsfunktioner
 • Initiera insatser utifrån aktuella samhällsföreteelser med såväl långsiktigt som kortsiktigt perspektiv
 • Agera som påtryckare till andra samhällsinstanser
 • Följa upp insatser som initierats av rådet
 • Kontinuerligt informera kommunstyrelsen om sitt arbete

Exempel på initiativ

 • Ungdomsvägledartjänst
 • Insatser vid Valborg, skolavslutning och midsommar
 • Föräldrastöd
 • Remissinstans större evenemang
 • Jämställdhetsseminarier
 • Förändringar av lokala ordningsstadgan gällande alkoholförtäring

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Brottsförebyggande rådet

Tel. 0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede