Brottsförebyggande rådet i Tanum - inriktning och arbetssätt

BRÅ ska

  • Ha ett kontinuerligt informationsutbyte med olika samhällsfunktioner
  • Initiera insatser utifrån aktuella samhällsföreteelser med såväl långsiktigt som kortsiktigt perspektiv
  • Agera som påtryckare till andra samhällsinstanser
  • Följa upp insatser som initierats av rådet
  • Kontinuerligt informera kommunstyrelsen om sitt arbete

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Brottsförebyggande rådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede