Egenkontroll

GrönsakerFörstora bilden

Varför är egenkontroll viktigt?

Du som är livsmedelsföretagare ansvarar för att endast säkra livsmedel släpps ut på marknaden. Tänk därför på att all hantering av livsmedel kan medföra risker som kan påverka livsmedlen negativt. Hanteringen ska kontrolleras så att riskerna för faror minimeras.

Vad är egenkontroll?

Alla livsmedelsföretag ska ha system för säkerhet kring livsmedel. Systemet består av egna kontroller, rutiner och uppföljningar av verksamheten. Egenkontrollen görs bland annat för att säkerställa att livsmedlen är säkra, rätt märkta och spårbara.

Anpassa egenkontrollprogrammet

Olika verksamheter har olika behov och inriktningar. Det är därför viktigt att du som livsmedelsföretagare utformar egenkontrollprogrammet så att det passar till just den verksamhet som du bedriver.

Ett egenkontrollprogram är ett levande dokument som du årligen ska gå igenom och uppdatera så att det stämmer överens med din verksamhet och lagstiftningens krav. Tänk på att det är du själv som lämnar förslag på egenkontrollprogrammets innehåll och exempelvis frekvens på mätning av temperatur i kylar och frysar.

HACCP – analysera faror

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points (Faroanalys och kritiska styrpunkter). Det är en modell där du som företag identifierar riskerna samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska. Lagstiftningen anger att livsmedelsföretag ska ha HACCP-baserade förfaranden men det viss utrymme för flexibilitet. Det viktigaste är att det motsvarar syftet för säkra livsmedel.

Mer information om egentkontroll och HACCP finns på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du även de branchriktlinjer som är granskade av Livsmedelsverket.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede