Livsmedelskontroll

Det är miljöavdelningens livsmedelsinspektörer som gör kontroller på restauranger, kaféer, gatukök, pizzerior, livsmedelsbutiker, skolkök, förskolekök och kök på äldreboende, med flera.

Kontrollen ska vara riskbaserad, lämplig och likvärdig för alla.

Antalet kontrollbesök som görs per ställe och år, beror på hur stor verksamheten är och vilka risker som kan finnas i just den verksamheten. En restaurang som hanterar rått kött har fler risker än en verksamhet som bara säljer färdigförpackade livsmedel.

Ibland kan kontrollen göras som en skrivbordskontroll med frågor via mejl eller post eller via telefonsamtal.

Oavsett om kontrollen görs via besök eller på distans, följer vi en kontrollplan som i sin tur bygger på en nationell kontrollplan.

Under kontrollen tittar vi på ett antal förutbestämda områden, till exempel märkning och spårbarhet av livsmedel, rutiner för rengöring av utrustning och lokaler, personalens kunskaper i livsmedelshygien.

Ett protokoll med resultatet skickas till den som är ansvarig för verksamheten.

Beroende på resultatet av kontrollen kan vi behöva göra ett uppföljande besök för att se om de brister vi såg har åtgärdats. Om tiden för detta besök inte ryms inom den ordinarie kontrolltiden (som betalas via en årlig avgift) tar vi betalt för den tid som uppföljningen tog.

”Målet med den offentliga kontrollen är att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet samt att värna om konsumentens intresse”.
Citat från Livsmedelsverket

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede