Ursprungsmärkning av nötkött

Information från miljöavdelningen i Tanums kommun.

Vad är syftet med reglerna?

Under senare år har BSE/"galna kosjukan" ofta varit heta nyheter i media. För att behålla och öka konsumenternas förtroende för nötkött har EU infört bestämmelser om ursprungsmärkning. Märkningen ska garantera att ett stycke nötkött kan identifieras tillbaka till ett enskilt djur eller en grupp av djur. Det är viktigt att varje etapp av produktion och försäljning använder sig av ett identifieringssystem som gör att nötköttets ursprung går att spåra. Från och med den 1 september 2000 gäller därför regler för obligatorisk märkning av nötkött. Reglerna har justerats något sedan de infördes. Reglerna finns i:

  • Rådets förordning (EG) nummer 1760/2000
  • Kommissionens förordning (EG) nummer 1825/2000

Reglerna gäller märkning av nötkött i alla led i försäljningskedjan.

Ursprung Sverige

När ett djur är fött, uppfött och slaktat i samma land får man använda beteckningen "Ursprung: landets namn". Om man inte använder detta begrepp ska det stå i vilket land djuret är fött, uppfött respektive slaktat. Slaktanläggningens kontrollnummer ska alltid finnas med, även när uttrycket "ursprung + land" används. Styckningsland och styckningsanläggningens kontrollnummer ska alltid finnas med. Det ska också alltid finnas ett referensnummer som fastställer sambandet mellan köttet och djuret eller gruppen av djur som köttet kommer ifrån.

Vad ska ingå i märkningen?

Exempel för färskt och fryst nötkött:
Med hjälp av referensnumret och butikens dokumentation ska det gå att spåra köttet tillbaka till sitt ursprung.

Märkning av oförpackat kött
För kött som säljs i manuell disk ska märkningen anges med väl synlig skriftlig information i direkt anslutning till köttet. Samma krav på uppgifter gäller vid försäljning över disk som för färdigförpackade varor.

Egenkontroll

Förutom nya regler om märkning införs nya krav på egenkontroll. Handlare som hanterar nötkött ska registrera och ha dokumentation så att nötköttet och dess ursprung kan verifieras. Hur butikens system med referensnummer är uppbyggt och hur det används ska tillsammans med andra rutiner, kontrollpunkter och krav på dokumentation, ingå i verksamhetens egenkontrollprogram.

Butiken ska föra journal över inkommande och utgående kött. Journalen bör innehålla följande uppgifter:

Ingående (datum)

Utgående (datum)

Referensnummer

Referensnummer

Styckningsanläggning

Varuslag

Varuslag

Förpackningsdag

Ursprung

Ursprung

Antal kilo

Antal kilo

 

Butikens journalföring ska finnas lätt tillgänglig vid tillsynsbesök, och ska sparas i minst två år. De uppgifter som behövs för märkningen ska detaljhandlarna få av sina leverantörer.

För vilka varor gäller reglerna?

Reglerna gäller för:

  • Färskt och fryst nötkött, oavsett om det är svenskt eller importerat. De gäller för helt, skivat, tärnat, strimlat och malet nötkött.

Reglerna gäller inte för:

  • Nötkött som lagts i saltlake, torkats, värmebehandlats eller panerats.
  • Produkter där nötkött är en ingrediens bland andra, tex. blandfärs med mindre än 50 procent nötkött, korv, pastejer, eller köttbullar.
  • Inre organ (till exempel hjärta, njurar, lever), tunga, kött från huvud och svans, styckningsben och märgben samt blod.

Frivillig märkning

Utöver märkning med ursprung, datummärkning med flera obligatoriska märkningsuppgifter finns det ibland intresse att också märka köttvaror med frivilliga märkningsuppgifter. Det kan till exmpel röra sig om djurets ras, ålder, produktionsförhållanden (till exempel ekologisk produktion, endast lösgående djur) eller slaktmetod (till exempel halal). Innan frivillig märkning införs ska den som vill märka på detta sätt lämna in en specifikation för godkännande till Livsmedelsverket. En förutsättning för godkännande är att märkningsuppgifterna ska kunna spåras tillbaka till det led som upplysningen hänvisar till med hjälp av referensnumret.

Mer information

Mer information om ursprungsmärkning av nötkött finns bland annat på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (under företag, vägledningar). Det går också bra att ringa till miljöavdelningen i Tanums kommun, 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede