Dricksvatten, livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är av stor betydelse att det håller god kvalitet. Med dricksvatten menas vatten som bland annat används för dryck och matlagning.

Registrera dricksvattenanläggning

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar dricksvatten till andra kan anläggningen behöva registreras hos miljö- och byggnadsnämnden. Registreringen ska ske senast 14 dagar innan verksamheten startar.

Du ska registrera din dricksvattenanläggning om anläggningen:

  • i genomsnitt producerar 10 kubikmeter/dygn eller mer
  • försörjer 50 personer eller fler
  • är en kommersiell verksamhet (till exempel restaurang, livsmedelsindustri, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder med mera)
  • är en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, bibliotek med mera)

Provtagning

Regelbundna prover ska tas på dricksvattnet i enlighet med ett fastställda undersökningsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden ska fastställa ditt undersökningsprogram.

Mer information

Du kan läsa med om dricksvattenproduktion, provtagning och faroanalyser på livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblanketten för registrering av dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för registrering av dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede