Starta och driva livsmedelsföretag

Bestick

Vad behövs för att starta en livsmedelsverksamhet?

Funderar du på att öppna ett café, en restaurang, ett bageri, en butik eller någon annan verksamhet där du hanterar livsmedel? Då behöver du:

  • Kunskap om livsmedelshygien och risker
  • Lokal och utrustning som är lämplig för verksamheten
  • Registrering eller godkännande som livsmedelsanläggning

Det kan också behövas bygglov för ny byggnad eller bygglov för ändrat användningssätt. Tänk på att kundutrymmen kan behöva särskild anpassning för att vara tillgängliga för personer i rullstol.

Exempel på andra saker som kan behövas är anslutning till vatten och avlopp, kontakt med skorstensfejarmästare mm. Kontakta kommunstyrelsens alkoholhandläggare om du vill ansöka om serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Registrering eller godkännande

För de flesta livsmedelsföretag räcker det med en registrering av verksamheten, medan vissa verksamheter med större risker ska godkännas. För registreringen behövs en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden senast 10 arbetsdagar innan verksamheten startar. Anmälningsblanketten hittar du via länken i menyn till höger.

Anläggningar som till exempel slakterier, mejerier, fiskproduktionsanläggningar ska godkännas av Livsmedelsverket, www.slv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter med primärproduktion registreras hos länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om du är osäker på var din verksamhet ska registreras, välkommen att ringa eller mejla oss.

Kunskap om livsmedelshygien och risker

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att känna till de risker som finns i livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Med aktuella kunskaper kan man hålla kontroll på de risker som finns och undvika olämpliga temperaturer, nedsmutsning av livsmedel mm och bedriva en bra egenkontroll. Egenkontroll är ett system för verksamhetens arbete med säker mat.

Lokal och utrustning

Läs mer om lokal och utrustning via länken i menyn till höger.

Regler om livsmedelslokaler finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nummer 852/2004 om livsmedelshygien, särskilt i bilaga 2, se länk i länkrutan.

Livsmedelskontroll och avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet som har fått ansvar för att se efter att livsmedelsföretagen lever upp till lagstiftningens krav. Detta gäller för de flesta livsmedelsföretagen, i vissa fall är det istället länsstyrelsen eller Livsmedelsverket som är kontrollmyndighet.

I lagstiftningen står det att kontrollen ska finansieras av avgifter från verksamheterna och inte av skattemedel.

Din anläggning kommer i samband med registrering att riskklassas. Riskklassningen beror bland annat på verksamhetens storlek och om det är känsliga livsmedel som hanteras. Riskklassningen bestämmer hur ofta din anläggning ska få kontroll. Avgift tas ut efter att kontrollen genomförts. Om det behövs extra kontroll för uppföljning av brister tas en timavgift ut.

Mer information

Mer information finns på Livsmedelsverkets webplats, www.slv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du är också välkommen att höra av dig till miljöavdelningen, telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede