Temperatur och drag

Lufttemperatur och drag

Lufttemperatur

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan +20 och +22 grader. Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i bostaden är lägre än +18 grader eller högre än +26 grader (under vinterhalvåret). På sommaren kan man ibland få acceptera att temperaturen är upp till +28 grader inomhus.

Drag

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än
luften kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag. Drag är en vanlig orsak till obehag. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Höga lufthastigheter och luftrörelser, som ständigt ändrar riktning och hastighet, måste därför kompenseras med höjd lufttemperatur.

Problem med temperatur och drag i bostaden

Fastighetsägarnas ansvar

Har du problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav.

Miljöavdelningen har tillsyn

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av
eventuella problem kan du vända dig till miljöavdelningen, som är tillsynsmyndighet för frågor där “risk för olägenhet för människors hälsa föreligger" (Miljöbalken 9 kap. 3§). Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är inomhusmiljön naturligtvis viktig. Luftens temperatur, dess fuktighet och drag påverkar oss.

För dig som är fastighetsägare

Fastighetsägarens egenkontroll

Den delen av egenkontrollen som berör temperatur och drag bör bland annat innehålla följande:

  • funktionskontroll av värmesystemet
  • kontrollmätning av värmesystemet
  • hyresgästens upplevelse av inomhusklimatet
  • rutiner för hantering av klagomål.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Mer information om temperatur och drag finns bl a i följande publikationer: