Temperatur och drag

Lufttemperaturen viktig för inomhusmiljön

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är inomhusmiljön viktig. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar oss.

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan +20 och +23 grader. Om temperaturen i bostaden är lägre än +18 grader eller högre än +26 grader (under vinterhalvåret) är det risk för vad som kallas olägenhet för människors hälsa, det vill säga att hälsan kan påverkas negativt. På sommaren kan man ibland få acceptera att temperaturen är upp till +28 grader inomhus.

Drag vanlig orsak till obehag

Drag orsakas bland annat av springor kring fönster, dörrar eller tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än luften kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag. Drag är en vanlig orsak till obehag. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Om luften rör sig, och hela tiden ändrar riktning och hastighet, behöver vi mer värme.

Problem med temperatur och drag i bostaden

Fastighetsägarnas ansvar

Har du problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas krav.

Miljöavdelningen har tillsyn

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av de problem du upplever kan du vända dig till miljöavdelningen, som är tillsynsmyndighet för frågor där “risk för olägenhet för människors hälsa föreligger" (miljöbalken 9 kap. 3§).

För dig som är fastighetsägare

Fastighetsägarens egenkontroll

Den del av egenkontrollen som berör temperatur och drag bör bland annat innehålla följande:

  • funktionskontroll av värmesystemet
  • kontrollmätning av temperaturen
  • hyresgästens upplevelse av inomhusklimatet
  • rutiner för hantering av klagomål.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede