Legionella

Legionella är en bakterie som finns naturligt i små mängder i sötvatten som insjöar och åar. Bakterierna kommer in i våra hus med vattnet. Det är när bakterierna förökar sig som det finns en risk för sjukdom.

Legionellabakterier förökar sig bra i olika tekniska system om vattenomsättningen är låg, det finns en biofilm, vattnet är syrerikt vattentemperaturer ligger mellan +18 och + 45 grader celcius.

När vattnet är + 60 grader celcius eller varmare dör dock bakterierna.

Smittrisk

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Du blir inte smittad genom att dricka vatten. Legionella smittar inte heller från person till person.

Den allvarligaste sjukdomen som orsakas av legionellabakterier är legionärssjuka som orsakar lunginflammation. Det är främst små barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Fastighetsägaren är ansvarig

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt (över +50 grader celcius grader vid tappstället och över +60 grader celcius i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och kallvattnet kallt (under +15 grader celcius).

Läs mer om legionella hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Mer information om Legionella:

www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.svensktvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikationer om legionella: