Förhandsbesked

Vissa möjligheter finns att få lokaliseringen av en byggnad prövad genom förhandsbesked utan att fullständiga handlingar inlämnas. För denna prövning erfordras:

  • Ansökan om förhandsbesked
    Skicka gärna din ansökan per e-post till mbn.diarium@tanum.se. Om du ansöker via e-post ska du inte skicka handlingarna per brev en gång till.
    Vi behöver en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.
  • Situationsplan, där tänkt avstyckning samt läget för byggnaden har markerats på en lämplig karta. Kartkopior som underlag för ansökan kan tillhandahållas av kundcentret.

Mer information om förhandsbesked

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede