Räddningstjänst

Räddningstjänsten arbetar främst efter lag om skydd mot olyckor ansvarar för insats vid olycka eller överhängande fara för olycka. Uppdraget är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Genom uppdaterad lagstiftning har räddningstjänstens fokus allt mer flyttats mot den förebyggande verksamheten.

Varje kommun har skyldighet att upprätta ett handlingsprogram till skydd mot olyckor. Tanums handlingsprogram finns här Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Räddningstjänstens förebyggande arbete bedrivs främst genom information, råd och anvisningar, myndighetsutövning och tillsyn samt utbildningsinsatser.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede