Frivilliga resursgruppen

Logotype för Frivilliga resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är ett koncept från Civilförsvars­förbundet och fungerar som en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Varje kommun fattar själv beslut om FRG ska finnas i kommunen.

FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. FRG från flera kommuner kan också samverka vid händelser som korsar kommungränser. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Frivilliga resursgruppens uppgifter

Uppgifterna kan variera mycket beroende på hur kommunen vill använda sin FRG, men också på de krav som ställs vid en specifik händelse, när gruppen kallas in för att arbeta. Det kan handla om att

  • hjälpa till att informera allmänheten och drabbade,
  • hjälpa till vid utrymningar och evakueringar,
  • hjälpa till med administrering och registrering,
  • hjälpa till med praktiska sysslor, till exempel göra iordning lokaler, sköta transporter, dela ut mat och dryck,
  • utföra övriga uppgifter som kommunen specifikt lagt på sin FRG.

FRG i Tanums kommun

Tanums kommun har ett samarbete med Civilförsvarsförbundet med syftet att organisera en Frivillig resursgrupp. Uppdragsgivare är Tanums kommun. Vi söker medlemmar till FRG, från 18 år och uppåt. Du som söker bör vara stresstålig och tycka om att samverka med andra människor.

För att anmäla ditt intresse, kontakta Petter Thorén, 0525-186 46.

Här kan du läsa mer om Civilförsvarsförbundet och FRG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tillförordnad säkerhetsstrateg

Petter Thorén
0525-186 46

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede