Befolkningsskydd och skyddsrum

Vid eller inför en händelse såsom ett kraftigt oväder, farligt utsläpp eller krigshandling kan ett utökat befolkningsskydd behövas. Beroende på karaktären av den fara som hotar finns olika sätt att uppnå ett adekvat skydd. Exempelvis genom inrymning så som att stanna inomhus eller genom omflyttning av människor inom ett riskområde för att skydda och rädda liv och hälsa.

Hot mot civilbefolkningen utifrån krigshandlingar kan under vissa omständigheter och förutsättningar kräva ytterligare former av skydd såsom skyddsrum.

Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Skyddsrum finns i större tätorter och städer

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är ytterst ansvarig för beståndet av skyddsrum i Sverige. De uppger att skyddsrummen inte ska räcka till hela befolkningen utan är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden är en källare eller något liknande ett alternativt skydd.

Frågor och svar om skyddsrum hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum i Tanums kommun

De skyddsrum som tidigare fanns i Tanums kommun är i behov av modernisering och har därför tagits bort från MSB skyddsrumskarta.

Närmaste skyddsrum för Tanums kommun finns i Kungshamn, Strömstad och Munkedal, se skyddsrumskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Äldre skyddsrum

Det är MSB som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. Äldre skyddsrum i Tanums geografiska område följer inte nya riktlinjer om till exempel luftslussar och gastäta dörrar för skyddsrumsklassificering som MSB antagit. Det har enligt MSB inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 2002, och många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras.

Antal skyddsrum

Byggnader med skyddsrum har en särskild skylt som talar om var skyddsrummet finns. Antalet skyddsrum som finns i respektive kommun baseras på en nationell hotbildsbedömning som gjordes på 1960- och 1970-talen. Det är MSB som har det övergripande ansvaret för skyddsrum i Sverige. Det innebär att det är MSB som har ansvar att se över antalet skyddsrum utifrån aktuell hotbild och se till att befintliga skyddsrum kompletteras med nya vid behov.

Fastighetsägaren som äger skyddsrummet ansvarar för att underhålla skyddsrummet och tillse att det kan ställas iordning inom 48 timmar. Fastighetsägaren kan vara en myndighet, privatperson eller en bostadsrättsförening.

Framtidens befolkningsskydd

MSB är ansvarig för skyddsrumsplaneringen i Sverige och har ett regeringsuppdrag att ta fram förslag till ett system för skyddade utrymmen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tillförordnad säkerhetsstrateg

Petter Thorén
0525-186 46

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede