Välkommen till Räddningstjänsten

Brandmän på tak

Aktuell information

I nödsituationer ring 112

I icke brådskande fall ring 0525-180 00 (kundcenter) eller aktuell handläggare under kontorstid 07.00-16.00.

Skärpt eldningsförbud i hela kommunen tillsvidare

Eldningsförbudet skärps med anledning av det fortsatta varma och torra vädret. Det är mycket torrt i skog och mark och skulle en brand uppstå kan förhållandena bli svåra och utvecklingen snabb.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Får jag elda och grilla på min tomt?

Det är inte tillåtet att, inom områden med sammanhållen bebyggelse, elda med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning.

Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på fasta grillplatser?

Det är inte tillåtet att grilla på fasta grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse. Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Vad händer om jag eldar under eldningsförbud?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet och dömas till böter.

Hur länge gäller eldningsförbudet?

Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat meddelas. Håll dig uppdaterad på vår webbplats eller din kommuns webbplats.

Råd till allmänheten

- Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela vart det brinner.

- Släng aldrig glödande cigarettfimpar på marken.

- Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen BRANDRISK Ute eller läs på SMHI:s webbplats.

- För dig som arbetar i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång, tillexempel motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner m.m, vill vi också uppmana till stor försiktighet.

Brandriskprognos

Brandriskprognos hittar du på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Vid brandrisk 4 eller 5 råder eldningsförbud i Tanums kommun.

BeredskapsområdeFörstora bilden

Klicka på bilden för förstoring.

Tänk på att det alltid är den enskildes ansvar att kontrollera vilken brandrisk det är.
Mer information om eldning utomhus finns här.

Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.  

Eldning sker alltid på eget ansvar och släckutrustning skall finnas tillgänglig. Eldning skall ej ske efter mörkrets inbrott. Hänsyn skall tas till grannar och närboende. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet av miljö- och hälsoskyddsskäl.

Brandstationen i TanumshedeFörstora bilden

Brandstationen i Tanumshede

Brandstationen i HamburgsundFörstora bilden

Brandstationen i Hamburgsund

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede