Räddningstjänstens personal och tjänster

Avgifter för 2017 (inkl moms)

Teknisk personal/serviceuppdrag

Arbetskostnad/tim

567:-/tim

 

 

 

Utbildning

Kontakta räddningstjänsten för information om utbildningar och priser.

 

 

 

 

Bilersättning

Enbart bil

805:-

 

 

 

Absorberingsmedel

Zugol

Dagspris

 

 

 

Länsa

18 cm/diameter

Dagspris

 

 

 

Slang

(25 m) 2 längder i varje korg

176:-/korg

 

 

 

Luftfyllning, tuber

Fyllning

102:-/st

 

 

 

Övningsanläggning

Hyra rökskydd

529:-/tim

 

Hyra flaskpaket

80:-/st

 

Hyra av övningsanläggning

672:-/tim

 

Startavgift inkl värme

1 000:-

 

Värme följande tim

175:-/tim

 

Instruktör

683:-/tim

 

 

 

Tillsyn, enligt lag

Grundavgift 752:-/tim x 2

1 504:- ej moms

Tillstånd enligt LBE

Grundavgift 902:- x timtid

902:- x timtid ej moms

 

 

 

Externa/Kommunala kunder

 

 

Anslutning av larmsändare över fast uppkopplad ledning/radiobaserad larmsändare

1:a signal (inkl centralutrustningens felsignal)

12 700:-

 

 

 

Funktionsprovning

Komplett funktionsprovning av larmanläggning inkl protokoll.

2 445:-

 

 

 

Årsavgift för larmmottagning (kvartalsprovning ingår)

1:a signal, nyckelservice

3 574:-

 

 

 

Årsavgift

Enbart nyckelförvaring, interna o externa kunder

175:-

 

 

 

Taxa automatlarm/ej brand

Utryckning enligt § 5 i avtalet.

3 327:- ej moms

 

 

 

Räddningshjälp i andra kommuner

Debiteras enligt gällande avtal.

 

 

 

 

 

I övrigt träffas överenskommelse från fall till fall med räddningschefen.

 

 

 

 

 

Ej återlämnat material debiteras enligt dagspris.

 

 

 

 

 

Anslutningsavgifter, årsavgifter, avgift för utryckning enligt § 5 i avtalet samt service revideras årligen.

 

 

 

 

 

Ändring av taxa kan ske om uppräkning/ändring görs i andra förvaltningars taxa som räddningstjänsten har beräknat utifrån.

 

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede