Intressanta länkar

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar bland annat för en god arbetsmiljö.

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

Brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), laglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandfarliga och explosiva varor (2010:1075), förordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandförsvarsföreningen Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lyder under Svenska Brandförsvarsföreningen och arbetar för ett bättre brandskydd och för att öka kunskapen om bränder och brandrisker.

Brandförsäkringsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förvaltar och administrerar ett betydande bestånd av allframtidsförsäkringar för brandskada samt förvaltar placeringstillgångar som till största del härrör från denna försäkringsgren.

Brandmännens Riksförbund (BRF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en organisation för deltidsanställda brandförmän och brandmän.

Elsäkerhetsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är den föreskrivande och kontrollansvariga myndigheten inom området elsäkerhet och EMC.

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer (FSFB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar aktivt för ett säkrare och tryggare samhälle med inriktning framförallt på brandskydd.

Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svarar på frågor om förgiftning.

Larmtjänst ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är försäkringsbolagens gemensamma branschorganisation.

Lunds tekniska högskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har bland annat brandingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet i riskhantering att erbjuda.

Länsstyrelsen i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en av regeringens och de statliga myndigheternas förlängda arm ute i länen. Bland annat utövar länsstyrelsen tillsyn av räddningstjänsten på uppdrag av Statens Räddningsverk (SRV).

Plan- och bygglaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och byggförordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är räddningstjänstens samarbetspartner i många frågor, till exempel vid operativa insatser, brandutredningar och tillstånd för offentliga arrangemang.

Radio Primelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är stationerad i Strömstad och är en lokal radiostation för Strömstads och Tanums kommuner. Innehåller massor av musik uppblandat med bland annat lokala nyheter, trafikrapporter och väderrapporter.

Radio Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är stationerad i Uddevalla och täcker 14 kommuner. Lokala nyheter, lokal aktuell trafikinformation, lokal sport och lokalt kulturliv blandat med musik.

Samverkan 112länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en tidning för den som är intresserad av vad som händer inom ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst.

SKYDDSFORUMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster knyter samman företag, organisationer och myndigheter i ett kompetensnätverk och har som intresseområden brand, miljö, kontinuitetsplanering, skydd, säkerhet och verkskydd.

Statens haverikommissionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster undersöker från säkerhetssynpunkt alla slags allvarliga olyckor och tillbud.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den statliga myndighet som bland annat har till uppgift att utfärda föreskrifter till lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, utöva tillsyn över räddningstjänsterna, arbeta med forskning och utveckling inom området samt grundutbilda all räddningstjänstpersonal.
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens Strålskyddsinstitut (SSI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning.

Svenska Brandbefälets Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga förbindelser. Omsluter hel- och deltidsanställda brandbefäl.

Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell förening som verkar för att förebygga och begränsa sådana skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.

Svenska Brandredskapsföreningen (SVEBRA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är branschförening för svenska företag som är verksamma inom områdena brand- och skyddsmaterial.

Svenska Gasföreningen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhar som huvuduppgift att verka för en säker och rationell användning av energigaser.

Svenska Kraftnätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser till att el transporteras över hela Sverige.

Svenska Livräddningssällskapet (SLS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger råd om badvett, båtvett, isvett, larmrutiner, mun mot mun-metoden, larmrutiner, livräddning, flytvästar med mera.

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott med mera.

Svensk Utryckningsfordonsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en förening där du hittar allt om utryckningsfordon.

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster informerar bland annat om läget på vägarna, körkort, trafiksäkerhet och barn i trafiken.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede