Extraordinär händelse

Krisledning vid extra ordinär händelse

Extra ordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning föreligger då en händelse eller olycka inträffat som har en negativ inverkan på människor, egendom och/eller miljö. En sådan händelse kan medföra att normala arbetsformer inte kan följas och att det finns kraftigt ökat behov av informationsinsatser och samverkan. Kommunledningen skall genom förberedande planering ha förmåga att leda och samordna samhällviktiga verksamheter inom kommunens gränser.

Kommunens målsättning är att den kommunala verksamheten skall bedrivas i så normal omfattning som möjligt trots störningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tillförordnad säkerhetsstrateg

Petter Thorén
0525-186 46

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede