Planskiss Grebbestad

Foto över Grebbestad hamn

Planskissen för Grebbestadkilen godkändes av kommunstyrelsen 2009-11-04, § 230, som underlag för fortsatt planering och utveckling av Grebbestad.
 
Planskissen är framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningen genom plan- och byggavdelningen.
 
Syftet med planskissen är att redovisa pågående förändringar och utvecklingstendenser, samt ge förslag på hur det fortsatta arbetet kan bedrivas. Avsikten är att planskissen ska utgöra en idé eller vision om hur hamnen i Grebbestad bör utvecklas och ligga till grund för kommande planering.
 
Under sommaren 2009 fanns möjlighet att lämna synpunkter på planskissen. Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats av plan- och byggavdelningen på vilket sätt de har beaktats i den nu godkända planskissen för Grebbestad.
 
I högerspalten finns planskissen för Grebbestadkilen, sammanställning av de inkomna synpunkterna och kommunstyrelsens godkännandebeslut.
 
Upplysningar om planskissen lämnas av plan- och byggavdelningen.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede