Planstudie Tanums-Rörvik

Förstora bilden

I de södra delarna av Grebbestad ligger Tanums-Rörviksområdet, som bland annat rymmer TanumStrand, Grebbestads Camping och Sportshopen. I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad från 2006 pekas området ut som ett strategiskt område för samhällsutveckling, med en rekommendation om att området ska studeras närmare i en översiktlig planstudie.

Som en följd av den fördjupade översiktsplanens rekommendation har kommunen upprättat Planstudie Rörvik, som 2007-10-03, § 294 att godkändes av kommunstyrelsen som underlag för fortsatt planläggning och utredning av Tanums-Rörviksområdet. Studien är tänkt att, tillsammans med gällande fördjupad översiktsplan, ligga till grund för eventuella beslut om fortsatt planläggning eller andra åtgärder.

Planstudien bygger på att de värden som finns i den gröna strukturen i området ska bibehållas samt på en förbättring av tillgängligheten mellan Grebbestad och TanumStrand. Förslaget har i övrigt en inriktning på utveckling av befintliga anläggningar för besöksnäringen.

Under framtagandet av planstudien har ett samråd genomförts, och kommunen bedömer att planstudien i juridisk mening motsvarar ett planprogram.

Handlingar planstudie Rörvik

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede